Vernieuwde instrumenten: minder tekst, duidelijk en positief

Afgelopen jaar gaven leden van het Mobility Mentoring® Netwerk nuttige feedback over de Brug naar Zelfredzaamheid® en het doel-actieplan. Met deze input ontwikkelden we nieuwe versies van deze instrumenten. Deze versies hebben minder tekst en zijn duidelijker en positiever. De vernieuwde instrumenten werden op donderdag 31 oktober gepresenteerd op het Mobility Mentoring® congres in Ede.

Naar schatting hebben 2,5 miljoen mensen moeite met taal en/of rekenen en vaak ook met digitale vaardigheden. Professionals bij gemeenten of andere organisaties die Mobility Mentoring® informed werken komen in hun dagelijkse praktijk vaak in contact met laaggeletterden. Volgens een aantal gemeenten die al Mobility Mentoring® informed werken, wordt in de praktijk vooralsnog weinig rekening gehouden met deze groep. In de huidige Mobility Mentoring® instrumenten worden bijvoorbeeld veel (moeilijke) woorden gebruikt. Dat gaf mede aanleiding om twee kerninstrumenten van Mobility Mentoring®, de Brug naar Zelfredzaamheid® en het doel-actieplan, aan te scherpen. In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en het Bureau Taal pasten we het taalniveau aan naar een A2-niveau en is de toon positiever. Er zijn ook aanpassingen in de vormgeving gedaan om de instrumenten toegankelijker, duidelijker en leesbaarder te maken. Van de instrumenten is zowel een digitale als printversie beschikbaar.

De aanpassingen in de instrumenten moeten ervoor zorgen dat ze beter toegankelijk en te begrijpen zijn voor de deelnemers aan het Mobility Mentoring® programma. Zowel voor de doelgroep laaggeletterden als voor de deelnemers die door andere (cognitieve) belemmeringen moeite hebben om de instrumenten te begrijpen en toe te passen. In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen we de komende tijd ook een beeldbrug waarin de Brug naar Zelfredzaamheid® volledig visueel wordt gepresenteerd. En we maken een praatplaat die helpt bij het bespreken van de effecten van stress met de deelnemers.

Workshops taalvaardig

Binnenkort organiseert het Mobility Mentoring® Netwerk samen met Stichting Lezen & Schrijven workshops over het herkennen van laaggeletterden bij het toepassen van de Mobility Mentoring® instrumenten. Daarin krijgen professionals meer handvatten om laaggeletterdheid te kunnen herkennen, bespreekbaar te maken en hoe zij laaggeletterden kunnen doorverwijzen naar scholing. Deze workshops zijn exclusief voor de deelnemers aan het project ‘Taalvaardig’. Doe je niet mee aan dit project maar ben je wel lid van het Mobility Mentoring® Netwerk en heb je interesse in de workshop? Wij verkennen de mogelijkheden om deze workshop breder aan te bieden. We houden jullie op de hoogte via www.mobilitymentoring.nl en via twitter @MM_Nederland.

De vernieuwde instrumenten zijn exclusief beschikbaar voor leden van het Mobility Mentoring® Netwerk.


Hier vind je na inloggen de Brug naar Zelfredzaamheid
Hier vind je na inloggen het Doel-actieplan


Lid worden?
Nog geen lid van het Mobility Mentoring® Netwerk? Meer achtergrondinformatie over de aanpak vind je hier. Wil je meer weten over het aanbod of ben je al geïnteresseerd in de aanpak en wil je direct lid worden? Dat kan hier.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*