Uit de hokjesgeest!

Landelijk congres Mobility Mentoring® Netwerk Nederland

Van harte nodigen we je uit voor het landelijke congres van het Mobility Mentoring® Netwerk Nederland. Op dinsdag 12 december 2023 gaan we met professionals in de sociale dienstverlening ‘Uit de hokjesgeest’.

Mensen die te maken hebben met sociale en financiële problemen lopen tegen hokjes aan. Juist voor de mensen die onder langdurige stress staan, is rationeel handelen lastig en hebben we het veel te complex gemaakt. Het doorbreken van dezelfde problemen, die generatie op generatie doorsijpelen, lijkt maar niet te lukken.

Dit vraagt om een brede aanpak, gebaseerd op wetenschap en praktijkervaring. We moeten realistischer naar mensen kijken, niet alleen naar cijfers maar ook naar de verhalen. Het is tijd dat we uit de hokjesgeest komen. En dat de inwoner weer aan het roer komt!

12 december 2023 | 9:30 – 16:00 uur 
Observant Amersfoort

Programma: de inwoner aan het roer
Tijdens een gevarieerd programma krijg je kennis, inspiratie, tips en voorbeelden om het rationele mensbeeld te doorbreken en inwoners duurzaam vooruit te helpen. We openen met een lezing van Wieke Blijleven, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Aan de hand van hun publicatie ‘Mensbeelden bij beleid’ geeft zij ons de handvatten om met een realistisch mensbeeld te komen tot effectief beleid. Daarna kies je voor per ronde voor een van deelsessies, waarin we dieper ingaan op specifieke onderwerpen. Geef je keuze aan in het aanmeldformulier.

Bekijk hier het overzicht van alle deelsessies

Voor wie
Iedereen die werkt aan sociale steun voor inwoners. Denk aan professionals in het sociaal domein (uitvoerend én beleid), bijvoorbeeld bij gemeenten en welzijnsorganisaties maar ook hun samenwerkingspartners zoals woningcorporaties, bewindsvoerders, reclassering.

Prijs: €75,- (excl. Btw)
Let op: leden van het MM-Netwerk NL betalen €50,- (excl. Btw) en krijgen twee gratis kaarten. Meld je daarom voordat je je inschrijft even bij je projectleider.

 

Bestemd voor leden

Uit de hokjesgeest!

Van harte nodigen we je uit voor het landelijke congres van het Mobility Mentoring® Netwerk Nederland. Op dinsdag 12 december 2023 gaan we met professionals in de sociale dienstverlening ‘Uit de hokjesgeest’.

  • Hidden