Oproep: werkgroep data verzamelen en registreren

Het meten van resultaten en voortgang is cruciaal voor een goede doorontwikkeling van de aanpak Mobility Mentoring®. Maar het verzamelen en registreren van data kan soms lastig zijn. Willen jullie hier ook samen met andere organisaties uit het Mobility Mentoring® netwerk mee aan de slag? Laat het dan weten via Sophie.Luijpen@platform31.nl.

Een aantal leden liet al weten graag ervaringen uit te wisselen over het registreren van de toepassing van de Mobility Mentoring® instrumenten. De gemeente Alphen aan den Rijn is op dit moment met Centric aan het onderzoeken of er in hun applicatie Suite4SocialeRegie iets ontwikkeld kan worden waarmee zij de Brug naar Zelfredzaamheid® kunnen digitaliseren. Ook willen zij de mogelijkheden verkennen om de Brug naar Zelfredzaamheid® in een app in te vullen (nog in onderzoeksfase). Ook de gemeente Groningen is aan het onderzoeken hoe zij de Brug naar Zelfredzaamheid® in hun software systeem kunnen opnemen. Bovendien hebben een aantal leden aangegeven behoefte te hebben aan uitwisseling van ervaringen over welke informatie leden op dit moment registreren en waarom.

Omdat wij denken dat er meer organisaties in ons netwerk hier mee aan de slag willen, lijkt het ons een goed idee om onze krachten te bundelen in een werkgroep. Zo kunnen we samen de mogelijkheden om data te registreren, over onder meer de Brug naar Zelfredzaamheid®, voor de professionals makkelijker maken en de mogelijkheden te vergroten om van deze data te leren en de aanpak te verbeteren.

In januari organiseren we een eerste bijeenkomst hierover. Op deze bijeenkomst doen we met elkaar een inventarisatie van de behoeften, ideeën en wensen. Op basis daarvan bepalen het vervolgtraject. Wil je ook meedenken of aansluiten? Stuur dan een mail naar Sophie Luijpen Sophie.Luijpen@platform31.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*