Oproep: Spreker themabijeenkomst van Netwerk tegen Armoede

Twee jaar terug richtten een aantal vrijwilligers uit Rhenen het Netwerk tegen Armoede op. Regelmatig organiseren zij themabijeenkomsten voor gemeenteambtenaren, professionele zorgverleners en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties. Met thema’s als vroegsignalering van mensen met schulden, samenwerking tussen organisaties, armoede onder ouderen of jeugd en ondersteuning van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor een volgende themabijeenkomst zoeken zij naar iemand uit ons Mobility Mentoring® Netwerk om ervaringen te delen. Een probleem waar hun professionals namelijk vaak tegenaan lopen is dat mensen, die overduidelijk in de problemen zitten, nauwelijks meewerken. “Het lijkt wel of ze niet geïnteresseerd zijn: ze zeggen afspraken af of komen ze niet na, vertelt de voorzitter van het Netwerk tegen Armoede. “Dat kan leiden tot frustratie en een gevoel van onmacht bij de hulpverlener. En met name professionals kunnen zich niet veroorloven hun tijd te verspillen aan mensen die niet mee lijken te werken.”

Deze professionals zijn dan ook erg benieuwd naar de ervaringen hiermee vanuit het werken met Mobility Mentoring®. Dit is natuurlijk gedrag waar jullie tijdens het werken met Mobility Mentoring®  ook mee te maken krijgen. Interessant is dan ook om onze inzichten en tips te delen als het gaat om de invloed van stress op dit gedrag.  Zij stellen het zeer op prijs als iemand bereid is om iets daarover te vertellen op hun volgende themabijeenkomst in januari of februari. De bijeenkomsten vinden meestal plaats op een dinsdagmiddag van 15 tot 17 uur in Rhenen. Er zijn meesstal zo’n 25 à 30 personen, met name professionals die werken aan armoede en schulden.

Heb je interesse? Laat het dan voor 2 december weten aan info@mobilitymentoring.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*