Oproep: interesse deelname project Mobility Mentoring® taalvaardig

In de Mobility Mentoring® aanpak besteden we graag aandacht aan specifieke doelgroepen. In het project ‘Mobility Mentoring® Taalvaardig’ willen we de aanpak toegankelijker maken voor mensen met laaggeletterdheid. Het project richt zich tevens op de bewustwording en training van Mobility Mentoring® professionals om laaggeletterdheid te signaleren en ermee aan de slag te gaan. Hebben jullie interesse om mee te doen aan dit project? Laat het dan weten aan Sophie.Luijpen@platform31.nl.

Eerder dit jaar deden we een subsidieaanvraag voor het project ‘Mobility Mentoring® Taalvaardig’. Helaas was het subsidieplafond voor de subsidie vanuit Tel mee Taal bereikt. Onlangs gaf Stichting Lezen en Schrijven aan dat ze heel positief tegenover dit plan staan. Zij willen kijken of zij nog budget hebben om in te zetten voor dit project volgend jaar. Zij doen daarom op dit moment hun uiterste best om middelen te vinden dus mogelijk hebben we dus toch de financiële middelen om dit project uit te voeren. Daarom deze oproep aan jullie; wie heeft er interesse om deel te nemen aan dit project?

Hieronder nog even kort wat de taakverdeling is en wat deelname aan het project inhoudt:

Platform31 voert samen met het Mobility Mentoring® netwerk dit project uit met ondersteuning en expertise van Stichting Lezen en Schrijven. Platform31 is verantwoordelijk voor de projectorganisatie en brengt de expertise op het gebied van Mobility Mentoring® in. Professionals vanuit het netwerk denken mee over de ontwikkeling van de materialen vanuit hun praktijkervaring met Mobility Mentoring®. Stichting Lezen en Schrijven adviseert bij de ontwikkeling van het ondersteuningsmateriaal en ontwikkelt en voert de workshops mee uit. Zij zijn daarmee mede-ontwikkelaar van de materialen die tijdens het project ontwikkeld worden.

We vragen vanuit de samenwerkingspartners denkkracht van één of twee professionals per organisatie om inhoudelijk mee te denken met het ontwikkelen van de producten en workshops. Dit zal voor een deel via de mail gaan en twee tot drie keer een bijeenkomst. Volgend jaar wordt er dan een workshop georganiseerd voor professionals van jullie organisatie, van ongeveer een halve dag op locatie in jullie gemeente.

Willen jullie meer informatie of hebben jullie interesse om mee te doen? Mail dan naar Sophie.Luijpen@platform31.nl. Zij stuurt dan het volledige projectplan met meer informatie over het project. Deelname is dus nog wel onder voorbehoud van financiën en daarnaast ook van de lokale capaciteit van projectleiders van Stichting Lezen en Schrijven in jouw gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*