Congres Mobility Mentoring®: werken aan persoonlijke ontwikkeling

Op 31 oktober 2019 is het jaarlijkse Mobility Mentoring® Congres in het Akoesticum in Ede, exclusief voor leden van het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk. Dit congres biedt de inspiratie, kennis, contacten én vaardigheden die helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling en die nodig zijn voor een optimale toepassing van de aanpak in jouw organisatie.

Investeren in ontwikkeling is cruciaal bij Mobility Mentoring®. Het continu aanscherpen en verbeteren van de aanpak zorgt ervoor dat je jouw inwoners effectiever begeleidt en betere resultaten behaalt. Maar ook het investeren in je eigen ontwikkeling en je eigen groeimindset draagt daaraan bij. Een gezonde mentor geeft namelijk betere ondersteuning, zo blijkt uit diverse onderzoeken van o.a. EMPath. Dit jaar ligt de focus van het congres daarom op de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden, zowel van de mentoren als van de projectleiders.

Op het congres krijg je:

 • Inspiratie: leden van het netwerk delen goede voorbeelden en inspirerende verhalen
 • Verdieping: experts gaan dieper in op relevante thema’s
 • Contacten: ontmoetingen en uitwisseling met andere leden van het netwerk
 • Vaardigheden: deskundigen geven ondersteuning en handvatten voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling

Het programma

 • 9:30 Inloop
 • 10:00 Welkom door dagvoorzitter Helga Koper (Platform31)
 • 10:05 Opening door wethouder Songül Mutluer, gemeente Zaanstad
 • 10:15 Durf het beste uit jezelf te falen
  Interactieve workshop door Remko van der Drift, Instituut voor Faalkunde
  Ervaar hoe het is om te falen. Het is Remko’s droom om Nederland Faalkundig te maken. Daarmee bedoelt hij dat iedereen mild en accepterend kan zijn voor zijn eigen fouten en dit ook kan zijn voor de fouten van anderen. Hij gunt iedereen om het allerbeste uit zichzelf te kunnen falen. Want alleen dan leren we.
 • 11:00 Zaalwissel
 • 11:15 Workshop ronde 1
 • 12:30 Lunch
 • 13:30 Kamer van Kookhandel
  Een mix van comedy, spoken word en theater door Be Romy
  Hoor, zie en ervaar hoe het gesteld is met de Nederlandse hulpverlening in deze autobiografische voorstelling. Over hoe je nog steeds kunt verdwalen in een land waar alles goed geregeld is.
 • 14:15 Zaalwissel
 • 14:30 Workshop ronde 2
 • 15:45 Afsluiting: presentatie nieuwe Brug naar Zelfredzaamheid® en Doelactieplan
  Presentatie door Tamara van Berkum van het Mobility Mentoring® team
  Afgelopen jaar is veel feedback ontvangen over de Brug naar Zelfredzaamheid® en het doel-actieplan. Met deze feedback zijn nieuwe versies ontwikkeld. Minder tekst, duidelijker en positiever. Ontdek tijdens het congres hoe deze nieuwe instrumenten eruit zien!
 • 16:15 Borrel


De workshops

Je kiest op de dag zelf welke workshops je wilt volgen. Tot nu zijn de volgende workshops bevestigd:

   1. Mobility Mentoring® Taalvaardig
    Anja Bijl (Stichting Lezen en Schrijven) en Tamarah Collij (Platform31)
    Wil je weten hoe je Mobility Mentoring® inzet bij mensen die laaggeletterd zijn? In deze workshops leer je over de inzet van de instrumenten bij deze doelgroep. Welke manieren zijn er om te achterhalen of iemand laaggeletterd is? Welke vragen stel je wel of juist niet en op welk moment?
   2. Politiek bestuurlijke sensitiviteit en Mobility Mentoring®
    Helga Koper (Platform31)
    Hoe krijg ik mijn bestuurder mee? Hoe zorg ik ervoor dat ons college op de hoogte is van het gedachtegoed en de aanpak? Wil je meer weten over hoe je bestuurders enthousiast krijgt voor Mobility Mentoring®? Tijdens deze workshop krijg je tips en tricks!
   3. Implementatiecafé en dataregistratie
    Tamara van Berkum en Susan van Klaveren (Platform31)
    Waar loop je tegenaan en wat werkte juist goed bij de implementatie van Mobility Mentoring®? En wat zijn de ervaringen van andere organisaties? In deze sessie ga je onder leiding van Tamara van Berkum en Susan van Klaveren in gesprek met andere leden van het Mobility Mentoring® Netwerk.
   4. Intervisie
    Diverse begeleiders
    Werk je met Mobility Mentoring® en heb je een casus die je graag aan mede Mobility Mentors wil voorleggen? In twee intervisieworkshops kun je zelf een casus inbrengen of andere collega-mentoren coachen op hun casus, om gezamenlijk verder te komen.
   5. Leer van de pilot ‘Droommoeders’’ van ‘De Droomfabriek’
    Mardoeka Christensen (De Droomfabriek) en collega
    In het project Droommoeders kregen jonge moeders intensieve coaching gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. Wat leverde deze pilot op voor deze jonge moeders? En wat kunnen we hiervan leren als het gaat om implementatie van deze vorm van begeleiden? Projectleider Mardoeka Christensen en een van de coaches delen hun ervaringen, resultaten en inzichten.
   6. Inzet van gedragstechnieken voor effectieve (schriftelijke) communicatie
    Maite Gadellaa (Platform31) en Koen van der Voorn (Inspectie SZW)
    In de dagelijkse praktijk heb je wellicht regelmatig schriftelijk contact. Met de deelnemers aan het Mobility Mentoring® programma of met je samenwerkingspartners. Gedragsinzichten bieden een schat aan mogelijkheden om deze teksten effectiever te maken. Maar hoe pas je deze inzichten goed toe? In deze workshop geven communicatieadviseurs Koen van der Voorn (Inspectie SZW) en Maite Gadellaa (Platform31) je tips, tricks en concrete stappen om je schriftelijke communicatie met deelnemers en partners te verbeteren.
   7. Aandachtstraining
    Maryvonne Verkerke (De Mindfulnessschool)
    Het reduceren van stress en/of het anders leren omgaan met stress door deelnemers is een belangrijk onderdeel van de Mobility Mentoring® aanpak. In deze workshop leer je wat mindfulness, stressreductieprogramma’s of aandachtstrainingen hiervoor kunnen betekenen. Je krijgt theoretische achtergrond en advies over het overbrengen van deze techniek en het toepassen van deze kennis in de praktijk.
   8. Veerkracht in beeld
    Jenneke van Pijpen (Visie & Vernieuwing)
    We hebben het tegenwoordig vaak over ‘veerkracht’. Dat is niet zo gek; het is een positief begrip waaruit optimisme naar voren komt.  Maar wat is veerkracht, waar vind je het, en hoe gebruik je het? En is de veerkrachtbenadering iets anders dan een beroep doen op zelfredzaamheid? In deze workshop deelt Jenneke van Pijpen (Visie & Vernieuwing: adviseur in de zorg) inhoudelijke én praktische kennis over veerkracht. Zij ontwikkelde hiervoor een infographic, waarin sociaal- wetenschappelijke kennis over veerkracht is samengebracht in een handzaam denkraam voor gebruikers en professionals in zorg en welzijn.

    Schrijf je nu in!
    Het congres is exclusief voor leden van het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk. Het is zowel een studiedag voor  de mentoren (professionals) die met de aanpak werken, als een inspiratiedag voor de projectleiders en beleidsmedewerkers die de aanpak implementeren in de organisatie. De kosten zijn 100 euro (excl. BTW) per persoon. Iedere organisatie krijgt twee gratis toegangskaarten. Wil jij erbij zijn? Aanmelden kan via je projectleider.
Bestemd voor leden