Maatwerk en vertrouwen dankzij buddy’s in Groningen

Aan wie vertel je het meest als je in de problemen zit? Met onder meer deze vraag ging de gemeente Groningen van start met hun pilot ‘Kansrijk Oost’. In deze pilot gebruiken zij elementen van Mobility Mentoring® om tot een integrale, sluitende aanpak van armoede te komen. Empowerment en het verstevigen van het sociale netwerk van gezinnen is hier een belangrijk onderdeel van. Gezinnen krijgen daarbij ondersteuning van buddy’s. Projectleider Marloes de Bie vertelt meer over deze vrijwilligers die vanuit een vriendschappelijke vertrouwensrelatie met gezinnen werken. “Je vertelt het meest aan iemand die dicht bij je staat en er altijd voor je is. In ons geval is dat de buddy.”

Volgens recent onderzoek van het CBS hebben de inwoners van de stad Groningen het laagste inkomen van het land. Daarmee is het risico op (langdurige) armoede groot in de stad. Ongeveer 1 op de 5 kinderen groeit op in armoede. Met diverse programma’s en voorzieningen wordt in de gemeente Groningen geprobeerd om de armoede te verlichten. Een voorbeeld daarvan is de pilot Kansrijk Oost. “Daarin experimenteren we met een integrale, sluitende aanpak van armoede”, vertelt projectleider Marloes de Bie. “We gaan uit van eigen regie van het individu/gezin met daaraan gekoppeld maatwerk vanuit instanties en maatschappelijke organisaties.” Voor de pilot zijn gezinnen geselecteerd uit twee wijken die een hoge concentratie aan armoede kennen en waar vaak sprake is van multi-problem situaties. In de pilot worden ook een aantal ‘werkende armen’ meegenomen. Een groep die volgens het SCP sterk gegroeid is in de periode 2001-2014, naar ongeveer 320.000 huishoudens, vaak alleenstaand of zzp-er met onvoldoende inkomen.

Integrale aanpak
Volgens Marloes zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten bij de pilot Kansrijk Oost. “We werken toe naar een integrale manier van werken waarin we uitgaan van de vraag en behoefte van het huishouden. Daarin bieden we maatwerk en intensieve begeleiding. Elk huishouden krijgt begeleiding van één professional van een WIJ Team en één buddy. De buddy meldt wensen en problemen van de deelnemer aan de professional, de professional pakt dit op of zet dit verder uit. We zetten in op eigen regie en zelfredzaamheid maar dan moeten de oplossingen daar ook op gebaseerd zijn. Dus niet doen wat jij denkt dat goed voor de deelnemer is maar zoveel mogelijk doen wat de deelnemer zelf wil. Zo breng je rust in de basis, heel belangrijk voor mensen die veel armoedestress hebben. In een latere fase zetten we ook in op het versterken en/of vergroten van het sociale netwerk van het huishouden.”

Gedreven en professionele buddy’s
De buddy’s zijn allemaal vrijwilligers. Toch maakte Marloes een strenge selectie. “Ik vond het erg belangrijk dat ze ervaring in het sociaal domein hebben. Dat ze gewend zijn om te werken met deze doelgroep en dat ze zelf ook weten hoe het is om met stress en schaarste te leven. Onze buddy’s hebben vaak al ervaring met het werk in een wijkteam. Maar ook een loopbaanadviseur en een paar reïntegratiedeskundigen werken als buddy. Ze zijn allemaal enorm gedreven en het zijn sterke persoonlijkheden. Het is wel weer bijzonder dat het voornamelijk vrouwen zijn. Als we een man vroegen dan zei die meestal: mooi project! Ik weet nog wel een vrouw die dit heel goed zou kunnen.”

De professionals van het WIJ Team blijven gedurende het hele traject sparringpartner voor de buddy. “Maar voor het gezin is de buddy het eerste aanspreekpunt”, benadrukt Marloes. “Zij zijn elke week bij het gezin en investeren tijd in de relatie. Zij hebben tussendoor ook app-contact. Door elke week met elkaar te praten over wat er speelt bouwen ze aan de (vertrouwens)relatie. De buddy’s zijn ook minder gebonden aan de systeemwereld dan bijvoorbeeld een wijkprofessional. Zij kunnen wat losser van protocollen en hokjes communiceren. Door op die manier echt in gesprek te gaan kun je ook sneller voorbij de schaamte en angst komen, wat vaak speelt bij deze gezinnen.”

Elementen uit Mobility Mentoring®
Voor de pilot maken de professionals en buddy’s gebruik van elementen uit Mobility Mentoring®. De buddy’s hebben dan ook allemaal de Mobility Mentoring® training gehad. “De wens van het gezin moet ook in dat traject altijd centraal staan”, vertelt Marloes. “De wijkprofessional en de buddy vullen samen met de deelnemer De Brug naar Zelfredzaamheid® in. Ze kijken ook samen naar de doel-actieplannen. Daarna gaat de buddy met de deelnemer aan de slag met de uitvoering ervan. We zetten bijvoorbeeld in op voldoende inkomen voor het huishouden, vanuit eigen regie en eigen perspectief. Ook hier is de wens van het huishouden dus leidend evenals haalbaarheid van vervolgstappen op dat moment. Maar in de pilot experimenteren we ook met andere, zo nodig onorthodoxe werkwijzen. Denk bijvoorbeeld aan het brengen van financiële rust door bevriezing schulden, het voorkomen van huisuitzetting of extra medische zorg.”

Ruimte voor experimenteren en maatwerk
In totaal doen er uiteindelijk 20 gezinnen mee aan de pilot. Er zijn nu 13 gezinnen en 10 buddy’s. Zij bezoeken elke week één of twee gezinnen. Ook worden de buddy’s bij de verdere ontwikkeling betrokken. Op die manier wordt geprobeerd de systeem- en leefwereld wat dichter bij elkaar te brengen. “En we investeren natuurlijk in een goede evaluatie en een kosten-baten analyse voor de lange termijn”, benadrukt Marloes. “Een lange adem is namelijk cruciaal voor het succes. Het is dan ook erg belangrijk dat het management er erachter staat. En ruimte creëert om te experimenteren en maatwerk te leveren.” Een voorvechter in het College kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het zoeken van mogelijkheden en regelruimte. Zo’n voorvechter vinden we bijvoorbeeld in de Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen, tevens voorzitter van de sociale pijler van het G40 Stedennetwerk, die zich hier al enige jaren hard voor maakt.

Lees meer over de inspanningen van de gemeente Groningen in het magazine ‘Groningen Sociaal Innovatief’.

Maatwerk en vertrouwen dankzij buddy’s in Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*

2 reacties

  • M.C. Nagelmaker

    Wat fijn dat Stadjers Hand in Hand hier aan mee heeft kunnen helpen.

  • Karkk

    Een geweldig initiatief. Ik sluit mij hierbij aan. Ik vind zelf ook, niet over mensen praten, maar met mensen. Daar bereik je iets mee. Dan lever je maatwerk. Dan kijk je wat er nodig is in een gezin. Je empowerd mensen, zodat zij zelf de eigen regie hebben en zo weer in hun kracht komen!