Leren van data

Mobility Mentoring® is een gedegen onderzochte aanpak. Diverse studies en (wetenschappelijk) onderzoeken uit de Verenigde Staten laten zien dat de aanpak mensen helpt om tot financiële zelfstandigheid te komen. De verwachting is dat de aanpak in Nederland tot soortgelijke uitkomsten leidt. Maar is dat zo? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de aanpak goed aansluit op de Nederlandse situatie? Daarvoor is inzicht in de resultaten van het werken met Mobility Mentoring® van groot belang.

Wat zijn de effecten van het werken met Mobility Mentoring® in Nederland? En hoe zorgen we ervoor dat de aanpak goed aansluit bij onze hulp- en dienstverlening? Het verzamelen en delen van data is daarom een belangrijk onderdeel van het niveau 2 lidmaatschap. Aan de leden die daadwerkelijk met Mobility Mentoring® aan de slag zijn, vragen wij daarom data aan te leveren over de inzet van de aanpak en de bereikte resultaten. De uitkomsten leveren een waardevolle bijdrage aan de doorontwikkeling van de aanpak in Nederland. We gebruiken ze onder meer om het onderlinge leerproces tussen deelnemers te voeden en om inzicht te krijgen in de effecten van het werken met de aanpak in Nederland. De informatie die wij opvragen is ook waardevol voor de leden zelf. Zij kunnen de inzichten gebruiken voor verantwoording aan het management en bestuur, of om de toepassing van de aanpak in hun organisatie te verbeteren of bij te sturen.

Werkgroep Empath

Op dit moment is er bij EMpath (initiatiefnemer van Mobility Mentoring®) een werkgroep met als onderwerp: ‘Data for shared learning’. Er wordt gewerkt aan een matrix waarin de data die we met alle leden van het netwerk verzamelen (zowel in de Verenigde Staten als in Nederland) nader definiëren. Met als doel dat we dezelfde data verzamelen en vergelijkingen kunnen maken. Platform31 neemt deel aan deze werkgroep en heeft daarnaast regelmatig contact met EMpath om de ontwikkelingen te bespreken. We houden de leden van het netwerk in Nederland hiervan op de hoogte.   

Werkgroep Nederland

Ook in Nederland zijn we gestart met een werkgroep. In de eerste bijeenkomst hebben we de huidige data matrix besproken en voorzien van feedback zodat we dit konden delen met Empath. In de huidige matrix staan onder meer (anonieme) demografische gegevens van degenen die ondersteund zijn, informatie over gebruik van de instrumenten, zoals de Brug en doel-actieplannen en de bereikte resultaten. Zodra de gewijzigde matrix beschikbaar is passen we deze aan op de Nederlandse situatie. Welke informatie is relevant om met elkaar te delen en maakt inzichtelijk wat de waarde van Mobility Mentoring® is in de Nederlandse context? In de werkgroep bespreken we ook hoe deze informatie het beste kan worden verzameld.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de langere termijn heeft Platform31 de ambitie dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de effecten van Mobility Mentoring®. Goede dataverzameling door de deelnemers draagt bij aan de mogelijkheden om zo’n grootschalig onderzoek uit te laten voeren. In de tussentijd zien wij dat niveau 2 leden zelf onderzoek laten uitvoeren naar de implementatie, uitvoering en resultaten van de aanpak. Hiervoor hebben wij een bestaande aanpak ontwikkeld. Die maakt het mogelijk om onderling te vergelijken en te leren.

Meer informatie

We verwachten het format en de beoogde werkwijze voor dataverzameling aan het einde van het jaar met jullie te delen. We houden jullie via www.mobilitymentoring.nl op de hoogte.

Doe mee!
Wil je ook deelnemen aan de werkgroep dataverzameling? Meld je dan aan bij Sophie Luijpen (sophie.luijpen@platform31.nl).
Heb je interesse in de lopende onderzoekstrajecten of wil je ook een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met Susan van Klaveren (susan.vanklaveren@platform31.nl).

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*