Inzicht in maatschappelijke opbrengsten van Mobility Mentoring®


Platform31 gaat samen met onderzoeksbureau Rebel een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitvoeren. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de potentiële maatschappelijke opbrengsten van de integrale aanpak Mobility Mentoring® en randvoorwaarden voor implementatie in de Nederlandse situatie. In deze analyse worden alle huidige en toekomstige, voordelige en nadelige effecten die deelnemers aan een Mobility Mentoring® traject kunnen ondervinden, tegen elkaar afgewogen. Dit doen we door alle effecten in kaart te brengen en te waarderen, waar mogelijk in geldtermen. Op die manier krijgen we naast de maatschappelijke meerwaarde, ook zicht op de financiële kosten en baten van Mobility Mentoring®. De uitkomsten van de MKBA dragen bij aan een verdere doorontwikkeling en optimalisering van Mobility Mentoring®.

De analyse wordt in de periode september tot en met december 2019 uitgevoerd door Rebel, in samenwerking met Platform31. We vragen drie leden van het Mobility Mentoring Netwerk om een bijdrage te leveren aan het onderzoek. De resultaten delen we naar verwachting in januari 2020 met de leden van het Mobility Mentoring® Netwerk. Leden van de werkgroep ‘Dataverzameling en onderzoek’ worden gedurende het hele onderzoek over de voortgang ervan geïnformeerd.

Bijdrage aan het onderzoek
Drie leden van het Mobility Mentoring® Netwerk, de gemeente Alphen aan den Rijn, de gemeente Brunssum en de gemeente Zaanstad zijn bereid om het onderzoeksteam informatie te verstrekken over de wijze waarop Mobility Mentoring® lokaal is geïmplementeerd en tot welke resultaten en effecten dit (vooralsnog) heeft geleid. Concreet gaat het om aanwezigheid bij twee bijeenkomsten (begin oktober en in december), het (telefonisch) beantwoorden van enkele vragen en het aanleveren van data. Bij dit laatste sluiten we zoveel mogelijk aan op het format dat EMPath heeft ontwikkeld en dat binnen de werkgroep ‘Dataverzameling en onderzoek’ is besproken.

Meer informatie via susan.vanklaveren@platform31.nl. Of telefonisch via (06) 5794 3678.


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*