Interview met Marijke de Jong, coach en projectleider Arnhemse wijk Geitenkamp

“We zagen deelnemers groeien en krachtiger worden. Ze durven weer mee te doen in de wijk”

In de Arnhemse wijk Geitenkamp wonen relatief veel gezinnen die langdurig in armoede verkeren. Om dit te doorbreken begeleidden coaches vanuit de gemeente Arnhem (alleenstaande) ouders meer dan een jaar met Mobility Mentoring®. En met mooie resultaten, mede dankzij coach en projectleider Marijke de Jong. Als inspirerende ambassadeur zette zij zich met veel enthousiasme en passie in voor de aanpak, waardoor de wijkbewoners weer vertrouwen kregen in zichzelf en in de toekomst. Zij ontving hiervoor dan ook de Inspiratie-Award van 2021 van het Mobility Mentoring® Netwerk Nederland.

In 2019 startte de gemeente Arnhem met een pilot in de wijk Geitenkamp. De managers van de wijkteams stelde twee HBO-geschoolde en ervaren coaches aan. Zij werden getraind in de Mobility Mentoring®-aanpak en het gedachtegoed. Daarmee hielpen zij gedurende ruim een jaar gezinnen waarin jonge kinderen opgroeien en waar problematische schulden zijn of sprake is van langdurige (vier jaar of langer) armoede. Studenten van de SPH in Arnhem evalueerden de pilot om inzicht te verkrijgen in het ervaren effect van de coaching Mobility Mentoring®-aanpak op de inwoners. Hun conclusie: de deelnemers waren positief, kregen meer eigenwaarde en vertrouwen en maakten stapjes op alle leefgebieden.

“Stressverlaging van ouders heeft ook effect op de kinderen”

Marijke de Jong van Stichting Rijnstad was projectleider van de pilot en werkt zelf ook als coach. We spraken haar over de evaluatie en haar persoonlijke ervaringen. “Bij veel gezinnen zie je dat ze helemaal geen vertrouwen meer hebben in systemen en de hulpverlening. Wat heb jij dan nu te bieden? Ik begin dan ook met veel vragen stellen, over hun leefsituatie. En ik ga bij mensen op bezoek, ik wil een band opbouwen, hun motivatie vinden. Het voordeel van deze aanpak is dat deelnemers tegelijkertijd hun eigen regie behouden en zelf ontdekken wat werkt voor hen. Dat zorgt uiteindelijk voor zelfredzaamheid. Maar ik zie ook hun houding veranderen. Ik merk het bijvoorbeeld op de Whatsapp. In het begin zijn die berichtjes heel heftig. Veel stress. Op den duur zie je dat minder en rustiger worden. Stressverlaging van ouders heeft bovendien effect op de kinderen, zagen we.”

Marijke de Jong in Geitenkamp met de Inspiratie-Award (lees hier het juryrapport)

 “Het gaat ook om gezien en bekrachtigd worden”

De coaches ervaren ook dat er op alle levensgebieden vooruitgang wordt geboekt. Waarvan het meest op de gebieden werk en financiën en het minst op wonen. “Soms zijn dat maar kleine stapjes, maar ook die zijn heel waardevol. Dat probeer ik de deelnemers ook te laten zien. Het gaat ook om gezien, erkend en bekrachtigd worden. Veel van de deelnemers hebben, naast weinig vertrouwen, ook weinig gevoel van eigenwaarde. Dat zagen we gedurende het traject ook groeien bij veel deelnemers, waardoor ze hun kleine leefgebied weer durfden te vergroten. Weer contact met de buren, kinderen op halen en meedoen in de wijk.”

 Wat werkt volgens de deelnemers van de pilot in Geitenkamp?

 • Dankzij de Brug naar Zelfredzaamheid® kregen zij beter inzicht in hun situatie.
 • Het beloningssysteem biedt een steuntje in de rug en het geeft deelnemers een gevoel van erkenning.
 • Het doel-actieplan zet de deelnemers aan het daadwerkelijk uitvoeren van zelf opgestelde doelen.
 • Het laagdrempelige contact en gelijkwaardigheid zorgde voor een ‘maatjesgevoel’.

“Samen wisten we collega’s en partners te informeren, inspireren en motiveren”

Als ambassadeur van de aanpak wist Marijke ook collega’s te enthousiasmeren. Ze benadrukt wel dat dit niet mogelijk was zonder goede back-up vanuit de gemeente. “Mij opdrachtgevers waren ook gedreven aanjagers van deze pilot en het stress-sensitief werken in het algemeen. Vanuit alle kanten probeerden we met elkaar collega’s vanuit gemeente en andere netwerkpartners te informeren, inspireren en motiveren. Bijvoorbeeld met deze animatie. Denk aan de wijkteams, collega’s bij W&I, sociaal raadslieden, Rijnstad. En we vertelden over onze aanpak in de wijkcentra. Die verbinding en contacten zijn noodzakelijk als je echt integraal aan deze opgaven wil werken. Blijf dus ook in gesprek gaan met elkaar: voor wie doen we dit? Zet die mensen centraal en bekijk dan: hoe kunnen we dat dan samen doen en wat is er nodig? Dat is een wisselwerking. Je kan het niet alleen.”

“Blijf de inwoner centraal zetten”

Wat volgens Marijke goed werkte binnen de pilot was de ruimte om te pionieren. “En spreek dat ook af met elkaar. Neem de tijd om te ontdekken, contacten te leggen, te delen en samen te bouwen aan een duurzame aanpak. Zorg ervoor dat je blijft leren. Ook intervisie en gesprekken met andere coaches is daarvoor van belang. En verder is het noodzakelijk om de tijd te krijgen. Dus niet een te grote caseload. Zodat je ook ruimte hebt om zelf invulling te geven aan de begeleiding en maatwerk te kunnen bieden. En de inwoner altijd centraal houdt.”

 De gemeente over de resultaten en vervolg
Ook opdrachtgevers Han van Burken (teamleider bestuurder van Sociaal Wijkteam Arnhem) en John Wijnbergen (wijkmanager binnen Team leefomgeving Arnhem) kijken terug op een geslaagde pilot “Het is bijzonder om te zien hoe je door vertrouwen te geven ruimte kan creëren waarin inwoners mooie stappen kunnen zetten.” De resultaten van de pilot waren onder meer aanleiding voor de gemeente om te kijken hoe ze deze manier van werken een vaste plek in hun organisatie kunnen geven. “De gemeente is voornemens om deze specifieke aanpak, als onderdeel van stress-sensitief werken, mogelijk te maken voor alle Arnhemmers.”

Han van Burken & John Wijnbergen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*

1 reactie

 • DsD van engelen

  Hallo allen,

  Wat goed om te lezen dat de aanpak in Arnhem werkt en vruchten afwerpt.
  Hier in Waalwijk zien we hetzelfde. Stap voor stap wordt er vooruitgang geboekt en dat is merkbaar en zichtbaar. De deelnemers zitten beter in hun vel, de woonomgeving komt op orde, de financiële posities verbeteren en er is meer rust.

  In onze pilot wordt de impact gemeten door Tilburg University die onderzoekt of mensen beter gaan scoren op hun cognitieve en executieve functies waardoor de stappen die gezet worden ook wetenschappelijk onderbouwd verklaarbaar worden.

  Een beetje een nadeel van het wetenschappelijke onderzoek is dat men veel data nodig heeft om valide conclusies te trekken. Dat heeft gevolgen voor de caseload.
  In het artikel wordt benoemd dat een niet ál te grote caseload helpend kan zijn om voldoende tijd en ruimte te hebben.

  Mijn vraag is: wat is een niet té grote caseload?