Interview met directeur van Kredietbank Limburg Ruud van den Tillaar

“De schuldenrust hielp moeders om uit de waan van de dag te komen en weer te durven dromen”

In Maastricht begeleiden coaches jonge, werkloze en alleenstaande moeders met schulden met een intensief traject. Met de brede aanpak Droommoeders, gebaseerd op Mobility Mentoring®, werken zij samen met de moeders en hun kinderen aan het verbeteren van hun leefsituatie en -kwaliteit. De Droomfabriek, een uniek samenwerkingsverband tussen de Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg, maakten de afgelopen jaren grote stappen met deze aanpak. Daarvoor kregen zij eind vorig jaar de Impact-Award van het Mobility Mentoring® Netwerk. Wij spraken Ruud van den Tillaar, directeur van de Kredietbank Limburg, over de samenwerking en hun succesvolle aanpak.

Droommoeders is een uniek samenwerkingsverband tussen de Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg. Met financiering van het Elisabeth Strouven Fonds maken zij het samen mogelijk dat jonge, alleenstaande moeders, die geen opleiding hebben afgemaakt en geen werk hebben, hun leefsituatie verbeteren en de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. Toen Ruud van den Tillaar begon bij de Kredietbank Limburg begon hij dan ook met de vraag: hoe geef je mensen weer perspectief en een waardig bestaan? “Ik ben geboeid door wat we als instanties met mensen doen. In veel gevallen is dat wel rechtmatig, maar is het ook doelmatig? Denk bijvoorbeeld aan de schuldhulpverlening. Vaak hebben we die processen wel op orde, maar hebben we ook bereikt wat we willen? En hebben we de klant ook echt geholpen en weer perspectief gegeven? Daarin wil ik, met Kredietbank Limburg, echt een verschil maken.”

“Multiproblematiek vraagt om integrale, brede en multidisciplinaire samenwerking

“Weten is nog geen doen”, kopte de WRR een paar jaar geleden. Inzichten uit de hersen- en gedragswetenschap laten namelijk zien dat mensen niet altijd rationele keuzes maken. Belangrijk daarin is de invloed van (financiële) schaarste en stress op het functioneren van de hersenen (ook een van de belangrijke uitgangspunten van Mobility Mentoring®). Voor van den Tillaar was dat ook een belangrijke trigger in het nadenken over hun aanpak. “Als de klant zoveel stress ervaart en daardoor dingen doet die wij dom, irrationeel of niet zelfredzaam noemen, dan moet je daar rekening mee houden in je dienstverlening. Anders gaan wij het verschil niet maken.” Een ander belangrijk uitgangspunt van de aanpak was dat mensen vaak financieel vastzitten door problemen op verschillende leefgebieden. “En multiproblematiek vraagt ook om integrale, brede en multidisciplinaire samenwerking”, benadrukt van den Tillaar. “Ik vond het belangrijk om dat te bundelen. Samen te werken, vanuit vertrouwen, niet vanuit concurrentie. En door goed te luisteren naar elkaar en naar het belang van de moeders en hun kinderen. Om zo dus wel het verschil te maken voor de jonge moeders.”

“Doordat we die stress wegnemen, werken wij samen vanuit alle rust aan vertrouwen

Rekening houden met de leefsituatie, stress en werken vanuit vertrouwen. Deze zaken staan centraal in de trajecten van Droommoeders waarin coaches met moeders en hun kinderen werken aan alle pijlers van de Mobility Mentoring® aanpak: familiestabiliteit (huis en opvoeding), sociale stabiliteit (netwerk en sociaal-psychische situatie), werk, opleiding en financiën. En stressreductie is dus een heel belangrijk onderdeel van de aanpak. En daarin speelt de Kredietbank een belangrijke rol. “De meeste moeders hebben schulden en staan onder constante stress van armoede en financiële schaarste. Ze zijn altijd bezig de eindjes aan elkaar te knopen en dat heeft dus invloed op hun executieve vaardigheden. Wij geven de moeders schuldenrust door in één keer al hun schulden af te kopen. Zij hebben dan nog maar één schuldeiser en dat zijn wij. Doordat we op korte termijn die stress wegnemen, kunnen wij samen met onze partners vanuit alle rust werken aan vertrouwen, beheersing van in- en uitgaven en de dromen over een goede toekomst samen vorm en inhoud geven.”

 “We zien dat aandacht, tijd, ruimte en vertrouwen geven de succesformule is”

Dankzij de brede aanpak en gecombineerde inspanningen van de Droomfabriek (en de jonge moeders zelf) werd de levenskwaliteit van de deelnemers flink verbeterd. Tijd en aandacht blijkt hier de succesformule. Vorig jaar ontvingen zij daarvoor de Impact-Award van het Mobility Mentoring® Netwerk (lees het juryrapport). “Er is meer ruimte voor zelfzorg en een bewuste opvoeding. Er is gewerkt aan het versterken van copingstrategieën en executieve functies en ze gingen op zoek naar interesses en talenten. Die ruimte kregen ze door die schuldenrust. Zo konden we ze weer een financieel perspectief bieden. Je moet eerst die rust in hun hoofd creëren. Want stel je eens voor dat je tijdens het traject nog tien verschillende schuldeisers met allemaal verschillende procedures aan de deur hebt staan. En deze vrouwen hebben vaak nog van alles en iedereen op hun dak, partners die nog lopen te klooien. Je moet dan op korte termijn ruimte creëren om uit die waan van de dag te komen en na te denken over wat je echt zelf wilt. Dan kun je pas weer aan de lange of middellange termijn denken en weer aandacht aan je kinderen geven, werk zoeken, hobby’s oppakken of een opleiding afronden. En weer durven dromen dus!”

De kracht van de groep is groot
Dat benadrukt projectleider van Droommoeders Mardoeka Christensen in dit artikel. “En dat is echt een waardevol aspect van dit project. De moeders gaven in het voorgesprek allemaal aan zich eenzaam te voelen. Je bent heel jong moeder geworden, leeftijdsgenootjes die feestend in de stad hangen, passen niet meer in je leven. En ook de jonge gezinnen passen niet echt. De saamhorigheid die in de groep ontstaat en de steun die ze voelen, is groot. Al tijdens de tweede bijeenkomst gaf een aantal moeders aan zich niet meer zo alleen te voelen.”

Om impact te blijven maken moet je ook goed blijven kijken wat werkt. “We willen namelijk blijven ontwikkelen”, benadrukt van den Tillaar. “Bij het coachen zien we dat het goed werkt om aandacht te besteden aan alle pijlers, in niet bedreigende setting. En we richten ons echt op de ontwikkeling van de moeders zelf dat zij de veerkracht en het netwerk hebben om weer mee te durven doen. Dat zij hun eigen gekozen dromen en doelen halen. Eigenlijk zien we bij alle moeders wel een doorbraak. Ze zijn allemaal gegroeid en zelfverzekerd geworden. Een aantal hebben een baan, of werken zelfstandig, anderen zijn begonnen aan een opleiding. Maar wat we uiteindelijk zien is dat echte onbevooroordeelde aandacht, tijd, ruimte en vertrouwen geven de succesformule is. Vergeet daarin ook niet de aandacht voor de professionals. Zij moeten ook dat vertrouwen krijgen van hun bestuur en (partner)organisaties – dat ze samen en duurzaam aan een gezamenlijk doel werken.”

Ruud van den Tillaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*

1 reactie

  • Jos van den Tillaar

    Prachtige aanpak van problemen van mensen met schuldenproblematiek !
    Vooral alleenstaande vrouwen met kinderen . Zo krijgen ze weer perspectief op een mooie toekomst!
    Veel succes gewenst met deze aanpak!