InterGen project van EMPath breidt zich uit

Armoede in een gezin leidt, vanwege de zorgen om weinig geld en schulden, vaak tot een minder ondersteunende opvoeding door de ouders. Kinderen hebben bovendien een grotere kans op het meemaken van stressvolle levensgebeurtenissen (zoals ruzies, scheidingen, verhuizingen) en de daarmee gepaarde effecten op hun te ontwikkelen executieve functies. Dat vraagt om een aanpak die daar rekening mee houdt. EMPath voerde al een aantal succesvolle praktijkpilots uit met het InterGen project, een twee-generatie-aanpak die focust op de wisselwerking tussen ouders en kinderen. Na een strenge selectie kregen vijf organisaties, die mee doen aan de tweede ronde pilots, subsidie. Dat geld besteden zij aan de implementatie van de aanpak in hun organisatie, onder intensieve begeleiding van EMPath.

Kinderen, die in de chronische stress van armoede opgroeien, lopen als volwassenen het risico op een minder goede zelfregulatie. Ze zijn minder goed in staat hun (negatieve) emoties te controleren of impulsen te beheersen. De ‘overdraagbaarheid’ van armoede laat zien dat het niet gemakkelijk is om uit achterstand te komen, omdat deze achterstand is verankerd in het brein. Omdat armoede deels een intergenerationeel karakter heeft, ligt het voor de hand dit vraagstuk ook intergenerationeel aan te pakken zodat de spiraal van armoede wordt doorbroken. Een aanpak die zich richt op meerdere generaties en op de interactie tussen deze generaties.\

InterGen project van EMPath
In aanvulling op het Mobility Mentoring® programma heeft EMPath, in nauwe samenwerking met het Center on the Developing Child van Harvard University, een programma ontwikkeld gericht op gezinnen met kinderen in armoede. Het InterGen project is een twee-generatie-aanpak die focust op de wisselwerking en interactie tussen ouders en kinderen. Om de aanpak beter aan te laten sluiten op de leefwereld van het gezin en op de behoeften van ouders en kinderen heeft EMPath ook een specifiek instrumentarium ontwikkeld. Daarin wordt zichtbaar hoe de individuele doelen en familiedoelen op elkaar inwerken en elkaar kunnen versterken of belemmeren. “We weten dat wat thuis gebeurt, het leven buiten het huis beïnvloedt. Als ouders niet floreren, doen hun kinderen dat ook niet, en omgekeerd. We leggen extra aandacht op de interactie van de gezinsleden met elkaar, niet alleen op specifieke opdrachten. We ontmoeten het hele gezin altijd samen in één ruimte waar ze vragen kunnen stellen en gesprekken kunnen voeren over de toekomst”, aldus Stephanie Brueck-Cassoli, directeur van Curriculum and Instructie bij EMPath.

Uitbreiding pilots en doorontwikkeling
In 2014 ging EMPath van start met hun InterGen project. Na het model een paar jaar intern te hebben getest, werkte EMPath samen met organisaties in Seattle, Washington en Jackson om de eerste ronde externe praktijkpilots uit te voeren. Onlangs sloeg EMPath de handen ineen met de Nordblom Family Foundation. Zij selecteerden vijf sociale dienstverleningsorganisaties, allen lid van van EMPath’s Economic Mobility Exchange ™. Zij krijgen subsidie voor een tweede ronde pilots met het intergenerationele coachingsmodel. Lee Nordblom, directeur van de Nordblom Foundation: “De resultaten van de volwassen programma’s van EMPath in combinatie met de belofte van de eerste pilot maakten de financiering van deze subsidies een eenvoudige beslissing. We kijken uit naar de verbetering en uiteindelijk de uitbreiding van deze coachingmethode.” De komende tijd selecteren deze organisaties ten minste 40 gezinnen. In hun begeleiding van de gezinnen gebruiken de professionals gespecialiseerde coachingtools voor alle leeftijden. Zij verzamelen resultaten voor de verdere ontwikkeling van het aanpak. Met de subsidies die worden verstrekt, kunnen de organisaties de implementatiekosten dekken, zoals opleiding en personeel.

Een intergenerationele aanpak in Nederland
Uiteraard willen we deze veelbelovende intergenerationele aanpak ook bij Nederlandse organisaties introduceren. Daarvoor wachten we de eerste resultaten van deze tweede pilot ronde in de Verenigde Staten af. Bovendien willen we ervoor zorgen dat deze aanpak goed aansluit bij de Nederlandse hulp- en dienstverlening en de organisatie van onze leden. We nemen dus goed de tijd om te leren van EMPath en aan te scherpen en door te ontwikkelen waar nodig. Vanuit het Nederlandse Mobility Mentoring Netwerk houden we de voortgang van het InterGen project en deze nieuwe pilots daarom nauwlettend in de gaten. Zo mogen we bijvoorbeeld bij de calls zitten van EMPath met de vijf pilot-organisaties. De informatie die we uit deze calls halen, de interessante inzichten en mooie resultaten delen we met de leden van het netwerk. We gebruiken dit bovendien als input voor het opzetten van onze eigen pilot.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*