Mobility Mentoring® Netwerk

Zet de inwoner aan het roer!

Wij ondersteunen organisaties en professionals bij het structureel verbeteren van de financiële en sociale situatie van hun inwoners. Ons netwerk stelt organisaties & professionals in staat het rationele mensbeeld te doorbreken, rekening te houden met chronische stress en de effecten daarvan op hersenen, gedrag en cognitieve vaardigheden van inwoners en dat in samenhang aan te pakken en in te zetten op coaching.

Hiervoor bieden wij kennis en training en wisselen we ervaringen uit. Alles wat we doen baseren we op wetenschappelijke kennis en rijke praktijkervaring.

Lees meer over ons aanbod

Wat is Mobility Mentoring®?

‘Chronische stress werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Het is een brede aanpak om inwoners te ondersteunen zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken. Zodat zij weer grip krijgen op hun leven en hun leefsituatie duurzaam verbeteren. In de aanpak zijn inzichten uit de wetenschap vertaald in uitgangspunten voor het coachen, praktische hulpmiddelen en concrete toepassing voor verschillende doelgroepen en organisaties

Met deze aanpak werken professionals samen met inwoners (en hun gezinnen) aan een structurele verbetering van hun leefsituatie. Daarin krijgt de deelnemer steeds meer eigen regie. De inwoner werkt bijvoorbeeld aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende inkomen, werk of opleiding en een goede gezondheid. In de begeleiding zet de professional de inwoner en hun leefsituatie altijd centraal. En er is specifiek aandacht voor de gevolgen van (chronische) stress op diens gedrag en cognitieve vaardigheden.

Waarom Mobility Mentoring®?
Een groot aantal mensen en gezinnen zit financieel en sociaal vast door problemen op verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld door schulden, een onzeker inkomen door tijdelijke of flexibele contracten, het ontbreken van werk, gezondheidskwesties of moeilijkheden in relaties. De problemen worden vaak versterkt door de effecten van (chronische) stress. Schaarste door armoede, schulden of andere sociale problemen, leidt tot chronische, ongezonde stress. En dat heeft invloed op de hersenen, het gedrag en de vaardigheden van mensen. Mensen met chronische stress gaan bijvoorbeeld meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, problemen op te lossen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit.

Deze (wetenschappelijke) inzichten zijn de basis voor de integrale aanpak Mobility Mentoring®, waarin de mens en hun gedrag centraal staat, er aandacht is voor de effecten van (chronische) stress en de problemen in samenhang worden aangepakt.

'Als je heel weinig te besteden en zelfs schulden hebt, belemmert dat je executieve functies. Denken aan een betere woning of opleiding lukt dan niet. Als je die stress wegneemt, kunnen zij aan zichzelf werken en ander gedrag aanleren. Daarbij is écht tijd en aandacht bieden onze succesformule.'
- Mardoeka Christensen (coach en projectleider Mobility Mentoring® bij Droommoeders)
'De manier waarop ik werd ontvangen, dat vond ik heel belangrijk. De eerste keer zat ik hier te bibberen als een waterjuffer. Zo zenuwachtig, je zit zo in de stress. Je komt als een wrak binnen, en je wordt behandeld als een normaal mens. En dat is voor mij zó belangrijk geweest.'
- Deelnemer Mobility Mentoring® Alphen aan den Rijn

Wat levert Mobility Mentoring® op?

Mobility Mentoring® helpt non-profit organisaties en gemeenten bij het structureel verbeteren van de (financiële) situatie van hun klanten of inwoners. Dankzij Mobility Mentoring® krijgen zij weer grip op hun leven en hebben zij de veerkracht en vaardigheden om weer duurzaam mee te doen in de maatschappij. Organisaties en professionals en inwoners krijgen inzicht in de vooruitgang en de opbrengsten van de aanpak. Bekijk de opbrengsten van de afgelopen jaren:

‘We investeren natuurlijk ook in een goede evaluatie en een kostenbaten analyse voor de lange termijn. Een lange adem is namelijk cruciaal voor het succes van Mobility Mentoring®. Het is dan ook erg belangrijk dat je bestuur erachter staat en ruimte creëert om te experimenteren en maatwerk te leveren.’
- Marloes de Bie (coach Mobility Mentoring® en projectleider pilot Kansrijk Oost gemeente Groningen)

Lees meer over het aanbod van het Mobility Mentoring® Netwerk Nederland en word lid!