Mobility Mentoring® Nederland

‘Chronische stress werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®: een brede coachingsaanpak van social work organisatie Economic Mobility Pathways (EMPath) uit Boston, op basis van inzichten uit de (hersen)wetenschap.

Mobility Mentoring® ondersteunt non-profit organisaties en gemeenten bij een effectieve aanpak van financiële en sociale problemen bij hun inwoners, gericht op het structureel verbeteren van hun (financiële) situatie. Met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende leefgebieden van de inwoner, de effecten van stress en met oog voor de mens - hun leefsituatie en gedrag.

Lees ook meer in onze flyer

Wat is Mobility Mentoring®?

Mobility Mentoring® ondersteunt non-profit organisaties en gemeenten bij een brede aanpak van de financiële en sociale problemen bij hun inwoners, gericht op het structureel verbeteren van hun (financiële) situatie. In de aanpak is er specifiek aandacht voor de samenhang tussen de verschillende leefgebieden. Sommige doelen kunnen pas worden bereikt als anderen zijn behaald. Het gaat dus om een brede, integrale aanpak waarin niet alleen wordt gekeken naar het vinden van betaald werk dat voldoende oplevert om van rond te komen, maar ook naar leefgebieden die daarmee samenhangen.

Met Mobility Mentoring® werken professionals samen met inwoners (en hun gezinnen) aan een structurele verbetering van hun leefsituatie. Daarin krijgt de deelnemer steeds meer eigen regie. De inwoner werkt bijvoorbeeld aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid. In de begeleiding zet de professional de inwoner, hun leefsituatie, gedrag en vaardigheden, altijd centraal en er is specifiek aandacht voor de effecten van (ongezonde) stress.

Waarom Mobility Mentoring®?
Een groot aantal mensen en gezinnen zit financieel en sociaal vast door problemen op verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld door schulden, een onzeker inkomen door tijdelijke of flexibele contracten, het ontbreken van werk, gezondheidskwesties of moeilijkheden in relaties. De problemen worden vaak versterkt door de gevolgen van (ongezonde) stress op het gedrag van mensen. Schaarste door armoede, schulden of andere sociale problemen, leidt tot chronische, ongezonde stress. En dat heeft invloed op de hersenen, het gedrag en de vaardigheden van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, problemen op te lossen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit.

Deze (wetenschappelijke) inzichten zijn de basis voor de integrale aanpak Mobility Mentoring®, waarin de mens en hun gedrag centraal staat, er aandacht is voor de effecten van (ongezonde) stress en de problemen in samenhang worden aangepakt.

Waar bestaat Mobility Mentoring® uit?

'Als je heel weinig te besteden en zelfs schulden hebt, belemmert dat je executieve functies. Denken aan een betere woning of opleiding lukt dan niet. Als je die stress wegneemt, kunnen zij aan zichzelf werken en ander gedrag aanleren. Daarbij is écht tijd en aandacht bieden onze succesformule.'
- Mardoeka Christensen (coach en projectleider Mobility Mentoring® bij Droommoeders)
'De manier waarop ik werd ontvangen, dat vond ik heel belangrijk. De eerste keer zat ik hier te bibberen als een waterjuffer. Zo zenuwachtig, je zit zo in de stress. Je komt als een wrak binnen, en je wordt behandeld als een normaal mens. Ze denken met je mee en ze voelen met je mee. En dat is voor mij zó belangrijk geweest.'
- Deelnemer Mobility Mentoring® Alphen aan den Rijn

Wat levert Mobility Mentoring® op?

Mobility Mentoring® helpt non-profit organisaties en gemeenten bij het structureel verbeteren van de (financiële) situatie van hun klanten of inwoners. Dankzij Mobility Mentoring® krijgen zij weer grip op hun leven en hebben zij de veerkracht en vaardigheden om weer duurzaam mee te doen in de maatschappij. Organisaties en professionals krijgen inzicht in de vooruitgang en de opbrengsten van de aanpak. Een aantal voorbeelden van (mogelijke) resultaten:

• Het jaarlijkse internationale ledenrapport van EMPath
Factsheet indicatieve kosten-baten analyse Mobility Mentoring®
Factsheet onderzoek pilot Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn
Uitreiking I-Awards: voorbeelden van hoe leden en hun organisaties verschil maakten met Mobility Mentoring®

‘We investeren natuurlijk ook in een goede evaluatie en een kostenbaten analyse voor de lange termijn. Een lange adem is namelijk cruciaal voor het succes van Mobility Mentoring®. Het is dan ook erg belangrijk dat je bestuur erachter staat en ruimte creëert om te experimenteren en maatwerk te leveren.’
- Marloes de Bie (coach Mobility Mentoring® en projectleider pilot Kansrijk Oost gemeente Groningen)

Lees meer over het aanbod van het Mobility Mentoring® Netwerk Nederland en word lid!

Veelgestelde vragen

Vraag 1, Waar kan ik meer lezen over de aanpak?
Meer informatie over de aanpak, het gedachtegoed en de wetenschappelijke basis is te lezen in de Publicatie ‘Mobility Mentoring’. Deze is gratis te downloaden in de verdiepingscategorie in dit portal https://mobilitymentoring.nl/verdieping/over-mobility-mentoring/
Vraag 2, Wie kan baat hebben bij Mobility Mentoring®?
De aanpak richt zich op mensen en gezinnen met meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Het gaat om een brede, integrale aanpak waarin bijvoorbeeld niet alleen wordt gekeken naar het vinden vanDe aanpak richt zich op mensen en gezinnen met meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Het gaat om een brede, integrale aanpak waarin bijvoorbeeld niet alleen wordt gekeken naar het vinden van betaald werk dat voldoende oplevert om van rond te komen, maar ook naar levensdomeinen die daarmee samenhangen. Gezinnen werken bijvoorbeeld ook aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid.Lees meer
Vraag 3, Is een Amerikaanse aanpak wel toepasbaar op de Nederlandse samenleving?
EMPath heeft in de Verenigde Staten veelbelovende resultaten met deze aanpak geboekt. Deze vernieuwende aanpak vraagt echter om maatwerk en vertaling naar de Nederlandse context, zodat het geschikt is voor toepassing in de Nederlandse hulp-EMPath heeft in de Verenigde Staten veelbelovende resultaten met deze aanpak geboekt. Deze vernieuwende aanpak vraagt echter om maatwerk en vertaling naar de Nederlandse context, zodat het geschikt is voor toepassing in de Nederlandse hulp- en dienstverlening. Het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk zorgt samen EMPath, voor doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. Lees meer
Vraag 4, Welke gemeenten en organisaties werken al op basis van Mobility Mentoring®?
Momenteel zijn diverse organisaties aan de slag met Mobility Mentoring®. Binnenkort krijgt elk lid een pagina met meer informatie over hun ervaringen met Mobility Mentoring®.
Vraag 5, Wij willen aan de slag met Mobility Mentoring®, wat moeten wij doen?
De eerste stap om te gaan onderzoeken of Mobility Mentoring® iets voor jullie organisatie is, is lid worden van niveau 1. In niveau 1 staat de introductie met Mobility Mentoring® centraal. Jouw organisatie krijgt dieperDe eerste stap om te gaan onderzoeken of Mobility Mentoring® iets voor jullie organisatie is, is lid worden van niveau 1. In niveau 1 staat de introductie met Mobility Mentoring® centraal. Jouw organisatie krijgt dieper inzicht in het gedachtegoed achter Mobility Mentoring® en wat dit kan betekenen voor uw organisatie. Het hele jaar door bieden we algemene bijeenkomsten aan voor niveau 1 leden, zodat niveau 1 leden zich goed kunnen voorbereiden op mogelijke deelname aan niveau 2. Meer informatie vind je op https://mobilitymentoring.nl/lid-worden/Lees meer