Mobility Mentoring® Nederland

‘Chronische stress, door armoede en schulden of andere sociale problemen, werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze integrale aanpak ondersteunt mensen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. Mobility Mentoring® werd ontwikkeld in Boston door de Amerikaanse social work-organisatie EMPath, op basis van inzichten van Harvard uit de hersenwetenschap. Platform31 zorgt, in samenwerking met EMPath, voor doorontwikkeling van de aanpak en toepassing in de Nederlandse hulp- en dienstverlening.

Lees ook meer in onze flyer

Wat is Mobility Mentoring® ?

Mobility Mentoring® is een integrale aanpak waarin inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald worden in instrumenten en praktische toepassing voor verschillende doelgroepen en organisaties. De aanpak ondersteunt mensen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich expliciet op meerdere sociale problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt.

Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijke inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt. In deze aanpak biedt de professional coaching die uitgaat van gelijkwaardigheid en eraan bijdraagt dat mensen weer doelgerichter gaan handelen. In de aanpak werken professionals samen met cliënten. Die samenwerking is erop gericht dat de cliënt, na verloop van tijd, beschikt over de hulpbronnen, de executieve vaardigheden en de duurzame gedragsverandering die nodig zijn om economische zelfredzaamheid te bereiken en te behouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ondersteunende instrumenten, zoals de Brug naar Zelfredzaamheid®, doelactieplannen en waardering.

Mobility Mentoring in de praktijk

'Het is eigenlijk logisch. Bij stress gebeurt het ook bij ons. We vergeten dingen, plannen verkeerd of reageren zonder reden geïrriteerd. Het hebben van schulden leidt tot langdurige stress.'
- Han de Jager, wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn
'In de coaching volgens Mobility Mentoring® staat een gelijkwaardige relatie en samenwerking centraal. Je ondersteunt op weg naar economische zelfredzaamheid. Eigenlijk moet je jezelf uiteindelijk overbodig maken.'
- Helga Koper, programmamanager Platform31

Mobility Mentoring® Netwerk Nederland

Mobility Mentoring® is ontwikkeld door de Amerikaanse social work organisatie EMPath. Platform31 is de exclusieve partner voor de implementatie van de aanpak in Nederland. Als aanvulling op het Amerikaanse Exchange van EMPath biedt Platform31 een Nederlands netwerk aan voor gemeenten en non-profit organisaties die geïnteresseerd zijn in, of al werken met, Mobility Mentoring®. Belangrijk uitgangspunt van het wereldwijde netwerk is dat we met elkaar en van elkaar leren om zo te zorgen voor een optimale doorontwikkeling en toepassing van de aanpak.

‘Ik pak een coachende rol. Wat heeft mevrouw nodig om minder stress te ervaren? Twee weken extra om iets aan te leveren is soms al genoeg. Dan lukt het wel. En zij voelt zich minder afhankelijk en is trots dat ze het voor elkaar kreeg.’
- Toegangsmedewerker Alpen a/d Rijn op basis van eerste ervaringen met Mobility Mentoring®

Lees meer over het aanbod van het Mobility Mentoring® Netwerk Nederland en word lid!

Veelgestelde vragen

Vraag 1, Waar kan ik meer lezen over de aanpak?
Meer informatie over de aanpak, het gedachtegoed en de wetenschappelijke basis is te lezen in de Publicatie ‘Mobility Mentoring’. Deze is gratis te downloaden via deze link. Kijk ook op deze website voor meer informatieMeer informatie over de aanpak, het gedachtegoed en de wetenschappelijke basis is te lezen in de Publicatie ‘Mobility Mentoring’. Deze is gratis te downloaden via deze link. Kijk ook op deze website voor meer informatie over Mobility Mentoring® en het netwerk. Lees meer
Vraag 2, Wie kan baat hebben bij Mobility Mentoring®?
De aanpak richt zich op mensen en gezinnen met meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Het gaat om een brede, integrale aanpak waarin bijvoorbeeld niet alleen wordt gekeken naar het vinden vanDe aanpak richt zich op mensen en gezinnen met meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Het gaat om een brede, integrale aanpak waarin bijvoorbeeld niet alleen wordt gekeken naar het vinden van betaald werk dat voldoende oplevert om van rond te komen, maar ook naar levensdomeinen die daarmee samenhangen. Gezinnen werken bijvoorbeeld ook aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid.Lees meer
Vraag 3, Hoe werkt Mobility Mentoring®?
Mobility Mentoring® is een aanpak die zich richt op meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Dat vraagt om stress-sensitieve dienstverlening én een manier van begeleiding die bestaat uit coaching in combinatie metMobility Mentoring® is een aanpak die zich richt op meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Dat vraagt om stress-sensitieve dienstverlening én een manier van begeleiding die bestaat uit coaching in combinatie met de inzet van diverse instrumenten, zoals de Brug naar Zelfredzaamheid®, doel-actieplannen, waardering en uitkomstenmeting. De aanpak gaat uit van samenwerking met de deelnemer, zodat zij - na verloop van tijd - de middelen, vaardigheden en aanhoudende gedragsveranderingen verkrijgen die nodig zijn om economische zelfredzaamheid te bereiken en te behouden. Lees meer
Vraag 4, Is een Amerikaanse aanpak wel toepasbaar op de Nederlandse samenleving?
EMPath heeft in de Verenigde Staten veelbelovende resultaten met deze aanpak geboekt. Deze vernieuwende aanpak vraagt echter om maatwerk en vertaling naar de Nederlandse context, zodat het geschikt is voor toepassing in de Nederlandse hulp-EMPath heeft in de Verenigde Staten veelbelovende resultaten met deze aanpak geboekt. Deze vernieuwende aanpak vraagt echter om maatwerk en vertaling naar de Nederlandse context, zodat het geschikt is voor toepassing in de Nederlandse hulp- en dienstverlening. Platform31 zorgt, als samenwerkingspartner van het Amerikaanse EMPath, voor doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. De (tussen)resultaten van de pilot in Alphen aan den Rijn zijn daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van.Lees meer
Vraag 5, Welke gemeenten en organisaties werken al op basis van Mobility Mentoring®?
Momenteel zijn diverse organisaties aan de slag met Mobility Mentoring®. Binnenkort krijgt elk lid een pagina met meer informatie over hun ervaringen met Mobility Mentoring®.
Vraag 6, Is er al meer bekend over de resultaten in Nederland?
Er vindt momenteel een onderzoek plaats bij gemeente Alphen aan den Rijn. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2019 verwacht. Toegangsmedewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in 2017Er vindt momenteel een onderzoek plaats bij gemeente Alphen aan den Rijn. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2019 verwacht. Toegangsmedewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in 2017 getraind in Mobility Mentoring®. Ook startten zij in december 2017 met een pilot. In deze pilot kijkt een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 wat dienstverlening volgens deze aanpak oplevert voor inwoners met meerdere problemen. We zijn momenteel nog druk bezig met dit onderzoek. De uiteindelijke resultaten worden verwacht in het najaar van 2019. Als er in de tussentijd interessante succesverhalen zijn in Alphen aan den Rijn of in andere gemeenten, delen we dit via deze website.Lees meer
Vraag 7, Wij willen aan de slag met Mobility Mentoring®, wat moeten wij doen?
De eerste stap om te gaan onderzoeken of Mobility Mentoring® iets voor jullie organisatie is, is lid worden van niveau 1. In niveau 1 staat de introductie met Mobility Mentoring® centraal. Uw organisatie krijgt dieperDe eerste stap om te gaan onderzoeken of Mobility Mentoring® iets voor jullie organisatie is, is lid worden van niveau 1. In niveau 1 staat de introductie met Mobility Mentoring® centraal. Uw organisatie krijgt dieper inzicht in het gedachtegoed achter Mobility Mentoring® en wat dit kan betekenen voor uw organisatie. Het hele jaar door bieden we algemene bijeenkomsten aan voor niveau 1 leden, zodat niveau 1 leden zich goed kunnen voorbereiden op mogelijke deelname aan niveau 2. Meer informatie hierover vindt u in de agenda.Lees meer
Vraag 8, Waarom moeten wij eerst lid worden van niveau 1?
Wij willen jullie natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op het werken met Mobility Mentoring® en dit biedt lidmaatschap op niveau 1 dan ook. Bij niveau 1 staat de introductie met Mobility Mentoring® centraal en uWij willen jullie natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op het werken met Mobility Mentoring® en dit biedt lidmaatschap op niveau 1 dan ook. Bij niveau 1 staat de introductie met Mobility Mentoring® centraal en u krijgt handvatten voor mogelijke deelname aan niveau 2. Zie het antwoord op bovenstaande voor een verdere toelichting wat niveau 1 inhoudt.Lees meer