Gemeente Zaanstad aan de slag met de instrumenten van Mobility Mentoring®

Blog Jennifer Ramkisoen, projectleider van een pilot Mobility Mentoring® in de gemeente Zaanstad

Mobility Mentoring® maakte mij vanaf het eerste moment dat ik ermee in aanraking kwam enthousiast. Omdat de methodiek gebaseerd is op de hersenwetenschap, en in Amerika een groot succes is. Wat mij direct opviel aan de methode is dat het veel raakvlakken heeft met de manier waarop wij bij het Straathoekwerk werken met risicojongeren. Voor ons is het sturen van reminders een normale gang van zaken. Ook werken wij al jaren met beloningen. Niet in de vorm van geld, maar bijvoorbeeld het versturen van een persoonlijk kaartje of het meebrengen van een plantje of bloemetje wanneer iemand zijn eigen stekkie heeft kunnen realiseren. We vieren een klein of groot succes en eten een taartje eten bij de Hema. Of we geven een tas boodschappen cadeau als iemand in armoede hier echt mee geholpen is.

Persoonlijk vind ik het leuk dat de impliciete kennis die wij al hadden nu expliciet is geworden na het volgen van de theoretische trainingsdag vanuit het Mobility Mentoring® Netwerk. Een voorbeeld: wij deden voorheen niet moeilijk over het vergeten van een afspraak en stuurden reminders omdat wij uit ervaring wisten en zagen dat een grote mate van stress invloed heeft op dat soort zaken. Nu kunnen we dankzij de kennis van de hersenwetenschap beter uitleggen dat toxische stress invloed heeft op de executieve functies. Daarom zij we nu ook bezig met een kort filmpje voor onze doelgroep. In dit filmpje leggen wij simpel uit wat de pilot inhoudt en wat de invloed van stress is.

In Zaanstad is inmiddels het gehele professionele netwerk getraind. Dat zijn medewerkers van het sociale wijkteam, handhaving, het Jongerenloket, werk en inkomen, Fact jeugd, adviseurs uitvoering, woonvormen van jongeren etc. Wij willen dat alle netwerkpartners één of meerdere professionals in hun team hebben die getraind zijn op Mobility Mentoring®. Zodat zij deze kennis kunnen delen waardoor ook de samenwerking tijdens de uitvoeringsfase van de pilot zo praktisch mogelijk en voorspoedig verloopt.

Een simpel voorbeeldje:

Mijn deelnemende cliënt ervaart een enorme mate van stress, zijn executieve functies functioneren niet naar behoren en hij komt steeds te laat of vergeet zijn afspraken. Met de kennis die wij in huis hebben zorgen wij ervoor dat hier rekening mee gehouden wordt, wij vertellen de jongeren wat stress met een mens doet zodat hij zich niet rot hoeft te voelen over wat er gebeurt. Vervolgens gebeurt hetzelfde bij zijn afspraken bij het Jongerenloket waar hij zijn uitkering aanvraagt. De aanvraag gaat steeds mis daardoor en het duurt alleen maar langer voordat hij inkomen heeft. Fijn is dat mijn collega van het Jongerenloket ook getraind is en wij vanaf het begin dezelfde aanpak hanteren om te voorkomen dat belangrijke zaken blijven liggen.

Voor het partners die niet getraind zijn ontwikkelden wij een flyer waarin we kort uitleggen wat de pilot inhoudt en de invloed van stress.

Ik denk dat deze Mobility Mentoring® goed aansluit bij het werken met de doelgroep. En ik ben benieuwd of het inzetten van beloningen in de vorm van bonnen een bijdrage gaat leveren aan het sneller behalen van doelen en/of uitvoeren van acties om deze doelen te behalen. Eind juli gaan wij met het team om tafel om het beloningssysteem in te richten. Het voorwerk is al gedaan. Nu rest ons alleen om zaken vast te gaan stellen. Welke naam gaan wij hanteren? Beloningssysteem vinden wij niet passend voor de doelgroep. Welke cadeaubonnen zijn voor jongeren geschikt? Hoe voorkomen wij dat de jongeren zich puur gaan richten op de cadeaubonnen? Wij hebben hier wel al wat ideeën over, vooral na de presentatie van Hoogleraar Xavier Moonen. Het is nu zaak dat alles vastgelegd wordt.

Al met al een super leuke pilot en de tijd zal ons leren wat de opbrengsten zijn.

Untill next time,

Jennifer Ramkisoen

Jennifer Ramkisoen

 

Over de auteur

 

Jennifer werkt al 12 jaar met veel passie en plezier als Straathoekwerker in de gemeente Zaanstad met risicojongeren. Samen met Anne Duijn – van den Hurk is zij projectleider van een pilot Mobility Mentoring®. Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zaanstad en de GGD Zaanstad-Waterland. Op 1 juni 2018 gingen zij van start met de uitvoeringsfase. Hierin proberen zij jongeren met een veelheid aan problemen, op meerdere leefgebieden, zo te helpen dat zij minder stress ervaren. En daardoor beter in staat zijn om hun problemen ook echt te gaan aanpakken. “De deelnemende jongeren stromen langzaam binnen bij de pilot en dat is leuk en spannend tegelijk. Wij gaan nu echt werken met de instrumenten van Mobility Mentoring® en gaandeweg leren we hoe we die het best kunnen toepassen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*