Bundeling van inzichten over gedragsbewust beleid in het sociaal domein

Uit de wetenschap blijkt dat mensen niet altijd rationele keuzes maken. Heb je pech, en kom je in financiële problemen, dan kan de manier waarop het brein werkt het ook lastig maken daaruit te komen. Zo zijn we vanuit Mobility Mentoring® welbekend met het verlammende effect van chronische stress op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken. Maar ook biologische factoren, bijvoorbeeld hoe onze hersenen werken, en persoonskenmerken maken dat we vaak niet rationeel handelen. Evenals persoonlijke waarden, zelfbeeld, motivatie en de invloed van de sociale en fysieke omgeving. In deze publicatie bundelt Platform31 de kennis over gedrag en financiële problematiek en geven zij praktische handreikingen voor beleid en de praktijk van ondersteuning van mensen in armoede of met schulden.

De publicatie geeft:

  • Een overzicht van de wetenschappelijke inzichten.
  • Hoe maken wij keuzes? En hoe worden die beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken, zelfbeeld, overtuigingen en motivatie, en omgevingsfactoren?
  • Betekenis van deze kennis voor dienstverlening.
  • Hoe houd ik meer rekening met de behoeften en het gedrag van de doelgroep? Hoe richt ik dan mijn ondersteuning in? En hoe zorg ik voor duurzame effecten en verandering?
  • Betekenis van deze kennis voor de context van de dienstverlening.
  • Hoe houd ik in mijn processen, communicatie en omgeving meer rekening met het gedrag en behoeften van de doelgroep?

 

De publicatie is nu te downloaden via: www.platform31.nl/publicaties/gedragsbewust-beleid-in-het-sociaal-domein 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*