Blog: Economische onafhankelijkheid als toekomstig Moederdagcadeau

Door Susan van Klaveren en Helga Koper

‘Afschaffen armoedeval heeft succes: ‘bijstandsmoeder’ werkt zichzelf uit de uitkering’, kopte de Volkskrant 13 mei. Dankzij een aantrekkende economie en het lonender maken van werken door een streep te zetten door meerdere oudersubsidies (een beleidsmaatregel van het kabinet Rutte-II) zijn 15 duizend alleenstaande ouders niet langer afhankelijk van een bijstand-uitkering. Mooi nieuws om te lezen en voor de 15 duizend persoonlijk een prachtige ontwikkeling, maar is dat reden genoeg om te spreken van een geslaagde operatie?

Nog altijd zijn 72 duizend alleenstaande ouders afhankelijk van de bijstand. Het CBS constateerde deze week dat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt en de deze week bij het CBS verschenen Monitor Brede Welvaart laat zien dat bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken in het algemeen minder meedelen in de brede welvaart. Al langer staan alleenstaande ouders met een uitkering bekend als risicogroep voor problematische schulden.

In maart van dit jaar bood de stichting Single SuperMom al de petitie ‘Alarmerende situaties alleenstaande ouders in Nederland’ aan de Tweede Kamer aan. Deze stichting zet zich in voor economische onafhankelijkheid van alleenstaande moeders. Moeders die in de bijstand zitten, schulden hebben en vaak geïsoleerd raken. Werken is voor hen lastig omdat kinderopvang duur is en zij op flexibele banen in zorg en horeca zijn aangewezen. Afschaffen van de oudersubsidies volstaat dan niet. Voor hen is meer nodig om uit de bijstand te komen en economisch onafhankelijk te worden. Precies waar onze samenwerkingspartner EMPath aan werkt.

Wetenschappelijk onderbouwd en bewezen

Vandaag (16 mei) viert EMPath haar jaarlijkse Economic Indepence Day. Dit jaar staat de organisatie stil bij het 10-jarig jubileum van haar baanbrekende aanpak Mobility Mentoring®. Met 115 organisaties in het netwerk hebben vandaag de dag 250.000 deelnemers via deze aanpak economische onafhankelijkheid bereikt. Zij vonden niet alleen een baan met een redelijk inkomen, maar bereikten ook persoonlijke doelen op het vlak van gezondheid en onderwijs. Door een hoge kwaliteit van coaching in combinatie met op hersenwetenschap gebaseerde methodieken en een andere wijze van dienstverlening zijn er de afgelopen jaren robuuste resultaten behaald, vooral ook bij alleenstaande moeders in de Verenigde Staten. Naast persoonlijke verhalen wordt het succes van Mobility Mentoring® onderstreept door grootschalig onafhankelijk onderzoek. Zo heeft het departement voor Kinderen, Jeugd en Gezin (DCYF) van Washington State laten zien dat het coachen op economische onafhankelijkheid bij ouders ook een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van hun kinderen.

Op naar 1 miljoen deelnemers

De ambitie die EMPath zich heeft gesteld is om in 2021 met 300 organisaties 1 miljoen deelnemers economische zelfredzaamheid te laten bereiken. Samen met het groeiende Mobility Mentoring® Netwerk Nederland willen we door de aanpak breder toe te passen en verder te ontwikkelen in Nederland bijdragen aan deze ambitie en op inspirerende wijze en doelgericht mensen te begeleiden op hun reis naar economische zelfredzaamheid. Daarmee moeten we de teller van de hierboven genoemde 72 duizend alleenstaande ouders in de bijstand de komende jaren toch een flink stuk naar beneden kunnen krijgen.

Meer lezen:
Publicatie: Creatief uit de bijstand

Het fundament van Mobility Mentoring® zijn de wetenschappelijke inzichten over de impact van (chronische) stress op gedrag. Armoede en schulden werken verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken. Mobility Mentoring® helpt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich op meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. De inzichten uit de (hersen)wetenschap vertalen zich in instrumenten en praktische toepassingen voor verschillende doelgroepen en organisaties.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*