Drie tips voor een kansrijke implementatie

Hoe zorg je ervoor dat Mobility Mentoring® ook echt een goede plek krijgt in de werkwijze van je organisatie? Dit is één van de belangrijkste vraagstukken waarmee organisaties te maken krijgen als zij aan de slag willen met de aanpak. Dankzij de input van de leden en de diverse pilots die lopen krijgen we steeds meer inzicht in wat wel en niet werkt bij een goede implementatie. Vanuit het Mobility Mentoring® Netwerk delen we graag regelmatig tips en tricks die hierbij kunnen helpen.   

Wanneer je als gemeente of non-profit organisatie aan de slag wilt met Mobility Mentoring® dan vraagt dat om een, vaak fundamenteel, andere manier van werken. Je wilt jouw collega’s en raad of bestuur meekrijgen in het gedachtegoed, professionals moeten een training volgen zodat zij leren werken met de aanpak en bijbehorende instrumenten en je wilt vast nadenken over hoe je kunt meten en laten zien wat de effecten van de nieuwe aanpak zijn. Het is daarom cruciaal dat je eerst goed bedenkt hoe je de aanpak gaat implementeren voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat. Drie aandachtspunten:

 1. Zorg voor een grondige voorbereiding.
  Vragen die hierbij kunnen helpen:
  o Waarom willen we aan de slag met deze aanpak?
  o Wat willen we precies bereiken met de aanpak en bij welke doelgroepen?
  o Wat verwachten we precies van de professionals?
  Vooraf moet het voor de organisatie en de professionals heel helder zijn waar ze aan meedoen, waarom ze meedoen, wat er van hen wordt verwacht, wat de benodigde tijdsinvestering is, wat ze kunnen gaan tegenkomen etc. Zorg ervoor dat die communicatie eerst intern plaatsvindt en regel de randvoorwaarden goed. Maak hiervoor één projectleider/teamleider verantwoordelijk – iemand die de uitvoerende teams aanstuurt.

 2. Zoek een enthousiaste ambassadeur.
  De beste ambassadeur is iemand die inhoudelijk betrokken is, kan aanjagen en enthousiasmeren, die de uitvoerende professionals verbindt, commitment toont en die helder communiceert over verwachtingen en tijdspad.

 3. Blijf ondersteunen tijdens het implementatieproces.
  Wees je bewust van de verandering die Mobility Mentoring® vraagt van de professionals en leidinggevenden en faciliteer daarin. Denk aan werkgroepjes, intervisie, steun geven en van elkaar blijven leren. Zorg er dan ook voor dat je de implementatieprocessen aan kan passen naar aanleiding van de input je van de professionals krijgt.


Implementatiehandboek
Wil je meer handvatten voor de implementatie van Mobility Mentoring®? Speciaal voor de leden van het Mobility Mentoring® Netwerk bieden we een implementatiehandboek aan. Hierin lees je meer over wat er nodig is om Mobility Mentoring® effectief en duurzaam te implementeren binnen jouw dienstverlening en manier van werken. In het handboek vind je:

 • Een samenvatting van de fundamentele waarden, ontwerpprincipes en elementen van Mobility Mentoring®.
 • Informatie over de inzet van deze aanpak door EMPath, inclusief de functie-eisen van een Mobility Mentor.
 • Richtlijnen voor implementatie: waar moet je aan denken als je wilt dat Mobility Mentoring® de basis wordt van jouw hulp- of dienstverlening?
 • Tips en aanbevelingen, een 5-stappenplan en de Implementatiebrug.


Het handboek updaten we regelmatig op basis van nieuwe inzichten en ervaringen vanuit het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk. Vanuit het netwerk zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een format voor een implementatieplan.

Je vindt het handboek na inloggen in de bibliotheek.


Word lid
Het implementatiehandboek is alleen beschikbaar voor leden van het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk. Wil jij ook verkennen of de Mobility Mentoring® aanpak interessant is voor jouw organisatie? Word dan lid! Deelname aan het netwerk kan op basis van lidmaatschap. Je start in niveau 1. Als jouw organisatie een implementatieplan heeft dat voldoet aan onze voorwaarden, kun je doorstromen naar niveau 2.

Lees meer over ons aanbod.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

*

*