De eerste opbrengsten van werken met Mobility Mentoring®

Vanaf het voorjaar van 2018 is Platform31 de exclusieve partner van het Amerikaanse EMPath voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. Sindsdien werken al 16 gemeenten en non-profit organisaties met de aanpak. En dankzij het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk zorgen we samen voor een optimale doorontwikkeling en toepassing van de aanpak. Welke mooie resultaten en welke knelpunten kwamen organisaties tegen tijdens de eerste maanden werken met de aanpak? En waar hebben zij behoefte aan de komende tijd? We vroegen het aan de leden van het Mobility Mentoring® netwerk.

Vorige maand stuurden we een survey aan alle leden van het Mobility Mentoring® Netwerk in Nederland. Als we met elkaar willen zorgen voor een goede toepassing en doorontwikkeling van de aanpak in Nederland, is informatie over wat goed gaat en wat minder goed gaat, immers cruciaal. De leden van het netwerk, gemeenten en non-profit organisaties die werken met de Mobility Mentoring® aanpak, zitten allemaal in een andere implementatie-fase. Dat betekent ook een verschil in ervaringen en behoeften. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Zaanstad en Rotterdam ondersteunden in hun pilots afgelopen jaar bijvoorbeeld al veel mensen met Mobility Mentoring®. In Alphen aan den Rijn delen zij hun ervaringen al regelmatig door netwerkbijeenkomsten te organiseren voor geïnteresseerden. Maar zijn er ook organisaties die wel al getraind zijn in het werken met de aanpak, maar het nog niet regelmatig in de praktijk toepassen.

We hebben nog niet alle resultaten compleet, maar graag geven we alvast een eerste indruk van de ervaringen van de leden. Zo vragen veel van hen om aandacht voor de professionals en medewerkers die daadwerkelijk met de aanpak werken. Hoe zorg je ervoor dat we die medewerkers mee krijgen, geïnspireerd houden? Zijn er bijvoorbeeld ervaren professionals die kunnen optreden als expert of een rol kunnen spelen in de (praktische) training van collega’s? En waar lopen de professionals allemaal tegenaan in de praktijk? Daar kunnen ook andere professionals en organisaties van leren. Een van de leden benadrukt: “we moeten de aanpak blijven zien als uitbreiding op de huidige dienstverlening en het inbedden in de dagelijkse werkwijze.”

De implementatie van de aanpak vraagt veel van de organisaties die ermee werken. Onze leden zijn daar ook volop mee bezig. Vanuit het Mobility Mentoring® Netwerk denken we graag mee over hoe we de leden kunnen ondersteunen bij deze vraagstukken. Veel leden gaven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij die organisatievraagstukken rond het implementeren. Ook een groot deel heeft behoefte aan hulp bij dataverzameling over de toepassing van de elementen van Mobility Mentoring®. En het netwerk kan volgens de leden ook een belangrijke rol spelen bij het delen van ervaringen en inzichten over het toepassen van Mobility Mentoring® en de doorontwikkeling van de aanpak in Nederland. Ook vroegen we naar de kennisbehoeften. Die liggen vooral bij kennis en informatie over gedragsbewust beleid, specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, gezinnen, anderstaligen of ouderen), het versterken van executieve functies en het toepassen van stress-sensitieve dienstverlening in de organisatie.

Komend jaar nemen we deze inzichten mee zodat het aanbod vanuit het netwerk zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de leden. Zo zorgen we – dankzij verdiepende kennis, ondersteuning bij organisatievraagstukken, het investeren in praktijk-professionals en het uitwisselen van ervaringen – ook in 2019 voor een optimale toepassing en doorontwikkeling van de Mobility Mentoring® aanpak in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*