Brugsessies: verbinding met onderwijs, jeugd, zorg en veiligheid

Brug met de thema’s onderwijs, jeugd en inclusie

Dolf van Veen (directeur Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugd, hoogleraar grootstedelijk onderwijs & jeugdbeleid)

In Nederland zijn er heel veel hokjes en eilandjes met een enorme complexiteit – veel verschillende sectoren, ook nog opgestapeld in eerste, tweede en derde lijn. Hoe zie je als professionals al die verbindingswegen nog? “Die infrastructuur doet er toe”, benadrukt Dolf in zijn lezing. “We zijn ook voortdurend bezig om die te verbeteren; nog meer samenwerken, nog meer programma’s en samenwerkingen daaromheen. Maar hoe zit het met de deelnemers van de programma’s? Wat betekent dat voor de mensen die wij willen ondersteunen vanuit gemeenten en welzijnsorganisaties? En is het niet de bedoeling dat die mensen zelf het heft in handen nemen en zelf de kracht krijgen om die regie te nemen?” Dat vraagt om een omslag – weg uit die specialistenmodellen en fragmentarisch werken met honderden programma’s, waar ook wetenschappers aan meedoen door over microzaken onderzoek te doen. Dolf pleit ervoor te investeren in het bredere sociale leefklimaat met algemene strategieën voor een incusieve leefwereld, waarin alle mensen kunnen gedijen.

Luister naar de hele lezing van Dolf van Veen (eerste deel)

Bekijk meer:

Brug met de thema’s zorg en veiligheid

Mattias Gijsbertsen (programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis)

Wat doen we als collectief met elkaar om een omgeving te creëren waardoor kinderen gezonde en veilige manier op kunnen groeien waardoor je zoveel andere dingen voorkomt? En hoe zorg je ervoor dat je vanuit dezelfde benadering aan de slag kan als er wel wat aan de hand is? Daarvoor zijn verbindingen en verbeteringen in de leefwereld nodig, in het ‘normale leven’ van de mensen. Maar hoe kom je van dat brede verhaal naar de praktijk van de individuele hulpverlener? Mattias probeert die verbinding te maken vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dat richt zich op het effectief maken van die professionele praktijk als er sprake is van huiselijk geweld. Wat kunnen we met elkaar doen om dat duurzaam te stoppen? Mattias laat zien dat dit altijd in verbinding met het complete sociaal domein en de andere zaken die in het leven van mensen spelen. En dat die verbinding cruciaal is voor een duurzame en professionele hulpverlening.

Luister naar de hele lezing van Mattias Gijsbertsen (tweede deel, vanaf 1 uur en 4 minuten)

Bekijk of luister meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*