Betrokkenheid en waardering voor Mobility Mentoring® in Rotterdam

Interview met Saskia den Heijer en Silke van Alphen van de gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam werkt sinds vorig jaar in een pilot met Mobility Mentoring®. Hierin onderzoeken zij of de consequente aanpak van coaching, het inzetten van de instrumenten en het monitoren past binnen hun verbeteropgave voor de dienstverlening aan Rotterdammers met schulden. Saskia den Heijer en Silke van Alphen van de gemeente Rotterdam vertellen over hun eerste ervaringen met Mobility Mentoring®. “Onze medewerkers zijn heel enthousiast betrokken en bij inwoners merken we een actievere houding om aan hun problemen te werken.”

Waarom en met welk doel zijn jullie vanuit Rotterdam Mobility Mentoring® gaan inzetten?

“We wilden de keten schulddienstverlening opnieuw inrichten en hebben daarvoor het Programma Samenhang Schulddienstverlening opgezet. Daarbinnen heeft Mobility Mentoring® een belangrijke rol gekregen in het kader van effectieve dienstverlening. Een aantal collega’s waren erg enthousiast na hun bezoek aan een eerder congres over Mobility Mentoring®.
Rotterdam werkt sinds begin 2017 aan een verbetering van haar schulddienstverlening. Een groot deel van deze opgave is samengebracht in een programma gericht op dit vraagstuk. Met de Mobility Mentoring® aanpak willen we de dienstverlening effectiever maken. We merkten dat Rotterdammers in het traject naar de Kredietbank voortijdig afhaakten of dat we ze überhaupt niet bereikten. Nu kijken we integraal naar welke problemen er bij een inwoner spelen, in plaats van telkens een deel van de hulpvraag op te pakken.”

“Binnen bepaalde onderdelen van de gemeente wordt al jaren vanuit de theoretische principes van schaarste gewerkt. Maar tussen weten en doen zit een gat. Wat Mobility Mentoring® extra brengt is de heel consequente aanpak van coaching, het inzetten van de instrumenten en het monitoren. We startten de pilot vanuit de vraag van de wijkteams zelf, nu werken vier wijkteams volgens Mobility Mentoring®. Werk & Inkomen is er ook in twee teams mee aan de slag. Wanneer een professional iemand begeleidt naar werk, is alleen aandacht voor werkbemiddeling niet voldoende. Ook eventuele schulden of gezondheid zijn van belang als je iemand daadwerkelijk wilt helpen naar werk. Mobility Mentoring® is een heel integrale aanpak, die hier rekening mee houdt. Andere organisaties binnen het netwerk van de gemeente tonen ook veel interesse.”

Waar staan jullie nu met Mobility Mentoring®?

“Professionals werkzaam binnen de pilot hebben de training gevolgd. Toch was er nog wat koudwatervrees om echt met de instrumenten aan de slag te gaan. “Wanneer bespreek je dan de Brug naar Zelfredzaamheid®? Hoe doe ik dat dan als iemand heel erg in crisis zit?” Dat zijn vragen die leefden. Maar de professionals die de sprong waagden waren erg enthousiast en dat steekt anderen aan.”

“We hebben een uitvoerend projectteam met daarin alle deelprojectleiders voor de aansturing van de pilotgebieden en een overkoepelend projectteam waarin we de bredere lijn binnen de gemeente uitzetten. Voor verdieping op thema’s organiseerden we aparte sessies, bijvoorbeeld over belonen. Daarnaast hebben we nog een aantal extra ‘sturen op zelfsturing’ dagen ingepland, om de motiverende gespreksvoering te versterken. Gesprekstechnieken en houding zijn zo belangrijk binnen Mobility Mentoring®. Ook organiseren we intervisie-sessies voor medewerkers. Daarin kijken we naar waar de zorgen liggen, maar ook naar wat er al goed gaat. Dit doen we met een sterke procesbegeleider. We hebben eind 2017 een aftrap gehad voor de wijkteams. Eind dit jaar komen we met een kwalitatieve eindevaluatie van het gehele programma, waaronder Mobility Mentoring®.”

Wat zijn jullie eerstvolgende stappen?

“We gaan een plan maken voor het inzetten van positieve prikkels om mensen in beweging te krijgen. We denken vooral aan waarderen; een bloemetje, kaartje of kopje koffie. Het is niet voor alle medewerkers even vanzelfsprekend om inwoners te belonen voor behaalde acties. We werken dit in een aparte sessie met medewerkers uit. Het is van belang om kaders te hebben. Dat zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk is en dat het op dezelfde manier wordt uitgevoerd.
Daarnaast was er behoefte aan materiaal om Mobility Mentoring® in te zetten bij mensen met een licht verstandelijke beperking of lage taalvaardigheid. Daarom ontwikkelen we visuele instrumenten, zoals een getekende invulling van de brug en een praatplaat.”

Wat zijn de reacties van medewerkers?

“Onze medewerkers zijn heel enthousiast betrokken bij Mobility Mentoring®. Een professional vertelde bijvoorbeeld dat als ze de effecten van stress uitlegt, ze de inwoner direct wat meer ziet ontspannen. Maar ook het praten over de Brug naar Zelfredzaamheid® met inwoners, dat zet ze al direct in een actievere rol en houding. Het opknippen van doelen in kleinere acties deden we al, maar we doen het nu veel bewuster in het proces. Het invullen van de doel-actieplannen voorkomt ook dat we teveel acties tegelijk van een inwoner vragen.”

Wat zijn de reacties van inwoners?

“Uit de eerste ervaringen blijkt dat inwoners de benadering via Mobility Mentoring® waarderen. We merken bij inwoners een actievere houding om aan hun problemen te werken. Het helpt ook dat de doelen in kleinere acties zijn opgeknipt, zodat zij meer structuur en inzicht krijgen.
We hadden zelfs een inwoner die van Mobility Mentoring® had gehoord en die per se op die manier benaderd wilde worden, zij was helemaal blij.”

Wat zou je andere organisaties willen meegeven?

“We merken dat het heel belangrijk is om binnen de wijkteams waar met Mobility Mentoring gewerkt wordt ook de gedragsdeskundige en wijkteamleider te trainen in de methodiek. Die kunnen dan de groep ondersteunen en de intervisie of casusbespreking meer diepte geven. Om de energie erin te houden is het goed dat een groep van minimaal vijf a zes mensen in hetzelfde gebied met Mobility Mentoring® aan de slag gaat. Het is niet aan te raden om bijvoorbeeld per gebied één professional Mobility Mentoring® te laten toepassen. Het is namelijk fijn als mensen onderling kunnen sparren. En zorg voor goede voorwaarden voor je medewerkers, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk administratielast te voorkomen..”

“En tot slot, nog één belangrijk advies. Stel je verwachtingen niet te hoog bij jezelf en anderen. Mobility Mentoring vraagt een verandering in de basishouding van de professional naar de cliënt toe. Een dergelijke verandering is niet eenvoudig gerealiseerd. Het is daarom nodig om elkaar ook ruimte en tijd te geven We zien dat veel mensen er energie van krijgen. Maar we moeten de kaders ook uitwerken en sommige resultaten zie je misschien wel niet zo snel als je had verwacht of gehoopt. Verwachtingenmanagement, met medewerkers en binnen de organisatie is de sleutel. Maar we zien wel dat Mobility Mentoring® zich nog steeds als een lopend vuurtje door de organisatie verspreidt en we veel voor elkaar krijgen!”

Saskia den Heijer en Silke van Alphen

Meer informatie

De Gemeente Rotterdam is lid van het Mobility Mentoring® Netwerk. Organisaties die aan de slag willen met Mobility Mentoring® kunnen lid worden van dit netwerk. Uitgangspunt is om, met elkaar en van elkaar, te leren over de aanpak en te zorgen voor een optimale doorontwikkeling en toepassing van Mobility Mentoring®.

Meer informatie over Mobility Mentoring® en het aanbod voor het lidmaatschap van het netwerk vindt u op www.platform31.nl/mobilitymentoring.
Wilt u lid worden van het Mobility Mentoring® Netwerk of wilt u de mogelijkheden voor uw organisatie bespreken? Neem dan contact op met mobilitymentoring@platform31.nl

Congres Mobility Mentoring®

Zet donderdag 20 september 2018 alvast in uw agenda. Deze dag vindt het congres van Mobility Mentoring® plaats! Laat u deze dag volledig onderdompelen in Mobility Mentoring®; leer de CEO van EMPath, Elisabeth Babcock kennen; ontmoet mensen die al werken met Mobility Mentoring®; hoor alle nieuwste inzichten en nog veel meer. Dit is het perfecte moment om u te laten inspireren. U bent van harte welkom!

Klik hier voor meer informatie en om u vast aan te melden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*