Nieuws

De kracht van hoge verwachtingen van mentoren

De kracht van hoge verwachtingen van mentoren Het hebben van hoge verwachtingen kan zorgen voor een verbetering van prestaties. Negatieve verwachtingen en stereotypering daarentegen, hebben negatieve impact. CEO van EMPath Beth Babcock vertelt in haar laatste webinar en paper over de kracht van het hebben van hoge verwachtingen en de toepassing ervan in het begeleiden …

‘We hebben een andere kijk op mensen gekregen’

Alphen aan den Rijn zet Mobility Mentoring in Mobility Mentoring is een beproefde Amerikaanse methode om mensen met schulden of andere complexe problemen te ondersteunen. Trots op je vak gaat na wat er bij invoering in de Nederlandse praktijk komt kijken. Welke eerste ervaringen heeft Alphen aan den Rijn opgedaan met stress-sensitieve dienstverlening? Karin is …

Betrokkenheid en waardering voor Mobility Mentoring® in Rotterdam

Interview met Saskia den Heijer en Silke van Alphen van de gemeente Rotterdam De gemeente Rotterdam werkt sinds vorig jaar in een pilot met Mobility Mentoring®. Hierin onderzoeken zij of de consequente aanpak van coaching, het inzetten van de instrumenten en het monitoren past binnen hun verbeteropgave voor de dienstverlening aan Rotterdammers met schulden. Saskia …

Gebruik maken van hersenwetenschap: Samenvatting paper Elisabeth Babcock (CEO van EMPath)

Onlangs verscheen het paper ‘Using brain science to transform human services and increase personal mobility from poverty’. Elisabeth Babcock, CEO van EMPath (de organisatie die Mobilty Mentoring® ontwikkelde), schreef hierin over het gebruik van hersenwetenschap en (gedrags)psychologie bij het aanpakken van chronische financiële stress. In dit artikel geven we een korte vertaalde samenvatting. Voor een …

De kracht van succesverhalen

“Het zichtbaar maken van wat bewoners hebben bereikt, aan anderen in een soortgelijke situatie, spreekt meer aan dan alleen het verhaal van de professional.” Dat constateert het Amerikaanse EMPath naar aanleiding van hun ervaringen met de aanpak Mobility Mentoring®. In posters en verhalen laten deelnemers zien wat zij hebben bereikt door begeleiding te zoeken bij …

Online platform voor doorontwikkeling Mobility Mentoring®

Leden van het Mobility Mentoring® Netwerk hebben vanaf deze maand toegang tot een exclusief online leernetwerk. Op mobilitymentoring.nl kunnen zij goede voorbeelden, ontwikkelingen en ervaringen uitwisselen. Uitgangspunt van dit leernetwerk is om, met elkaar en van elkaar, te leren over de aanpak en te zorgen voor een optimale doorontwikkeling en toepassing van Mobility Mentoring® in …

Platform31 exclusieve partner voor EMPath’s Mobility Mentoring®

Platform31 is vanaf nu de exclusieve partner van het Amerikaanse EMPath voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. Deze aanpak, gericht op economische zelfredzaamheid, doelgericht werken en het aanpakken van stress, vraagt onder meer om vertaling naar de Nederlandse context voor toepassing in de Nederlandse hulp- en dienstverlening. Veel gemeenten en non-profit …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn