Nieuws

Podcast31 – update #1 Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring®

In de Podcast31 – update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen en (financiële) effecten van de aanpak? En wat zijn de mogelijke maatschappelijke opbrengsten? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) …

Bundeling van inzichten over gedragsbewust beleid in het sociaal domein

Uit de wetenschap blijkt dat mensen niet altijd rationele keuzes maken. Heb je pech, en kom je in financiële problemen, dan kan de manier waarop het brein werkt het ook lastig maken daaruit te komen. Zo zijn we vanuit Mobility Mentoring® welbekend met het verlammende effect van chronische stress op ons vermogen problemen op te …

Nieuw instrument: de Beeldbrug

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Daarom ontwikkelden we op basis van de Brug naar Zelfredzaamheid® een visuele variant. In deze ‘Beeldbrug’ geven we de verschillende stappen op de pijlers in iconen weer. Dit helpt bij het bespreken van de Brug met deelnemers die een taalachterstand hebben, of door chronische stress extra moeite hebben met het …

Lessen over stress, veerkracht en de rol van de wetenschap in tijden van corona

De coronacrisis heeft invloed op vrijwel iedereen ter wereld. Moedige zorgverleners, werknemers en vrijwilligers werken extra hard om mensen te helpen die het meest worden getroffen door de economische, sociale, en gezondheidseffecten van deze crisis. Jack Shonkoff van Harvard’s Centre on the Developing Child noemt twee lessen over stress en veerkracht die raken aan de …

Pilot Stressvrij: een positieve ervaring voor gemeente Midden-Groningen

In de gemeente Midden-Groningen hebben veel inwoners in hun dagelijks leven te maken met problemen op verschillende leefgebieden. En vaak lukt het ze niet om hun (problematische) situatie te verbeteren. Reden voor de gemeente Midden-Groningen om te starten met de pilot Stressvrij. In deze pilot werkten vier casemanagers een jaar volgens de integrale aanpak Mobility Mentoring®. Dat leverde waardevolle lessen op voor een verdere uitrol in de gemeente. We spreken met één van de initiatiefnemers, Richard de …

Tips voor coaching op afstand

Door de ontwikkelingen rond corona kan het lastig zijn om deelnemers fysiek te ontmoeten. Sommige organisaties verzorgen nu telefonische coaching of zij ondersteunen de deelnemers met Whatsapp of videobellen via Zoom, Teams of Skype. Met welke aandachtspunten kun je rekening houden als je wilt coachen op afstand? Denk allereerst goed na over hoe jullie je …

Omgaan met stress in tijden van corona

De ontwikkelingen rond corona hebben grote impact op ons dagelijks leven en ons werk met Mobility Mentoring®. Zo kan het uitbreken van corona (COVID-19) erg stressvol zijn voor mensen. Angst en angst voor een ziekte kunnen overweldigend zijn en sterke emoties veroorzaken bij volwassenen en kinderen. Centers for Disease Control and Prevention publiceerde een artikel …

Werken met Mobility Mentoring® in 2019

In het Nederlandse Mobility Mentoring® netwerk zorgen we samen met de leden voor een optimale doorontwikkeling en toepassing van de aanpak. Daarvoor is informatie over wat goed en wat minder goed gaat cruciaal. In dit jaarverslag presenteren we daarom de belangrijkste opbrengsten uit 2019. Platform31 is de exclusieve partner van het Amerikaanse EMPath voor de …

Os Hoes: stress-sensitief steunpunt in Brunssum voor financiële hulp

“Het herstel begint bij binnenkomst” Armoede- en schuldenproblematiek gaat regelmatig gepaard met gezondheidsachterstanden. Een van de redenen hiervoor is dat mensen met geldproblemen chronische stress kunnen ervaren, waardoor hun gezondheid er op achteruit gaat. Echter, lang niet alle schuldhulpverleningsdiensten hebben de kennis en kunde om de verbinding tussen schulden en stress of andere gezondheidsproblemen te …

NewFuture: duurzame financiële zelfredzaamheid voor jongeren met schulden

Gesprek met Floor Roduner, wethouder gemeente Haarlem Hoe help je jongeren die gebukt gaan onder problematische schulden en verstrikt raken in een moeras van schuldeisers? De gemeente Haarlem boekt veelbelovende resultaten met de nieuwe, integrale aanpak NewFuture. Wethouder Floor Roduner is boegbeeld van de aanpak en vertelt over de werkconferentie ‘Een nieuwe toekomst voor jongeren met …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn