Nieuws

Aandachtspunten voor het betrekken van mensen met een lichtverstandelijke beperking

De groep mensen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) is heel gevarieerd. Sommigen lukt het om goed mee te komen in de maatschappij, anderen lukt dit minder. Dit blijkt onder andere uit de vraag naar ondersteuning die onder deze doelgroep blijft toenemen. Factoren die in deze context genoemd worden zijn een steeds complexer wordende samenleving, gebrek …

Podcast31: #1 Doorbreken van armoede en schulden met Mobility Mentoring®

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze eerste aflevering van Podcast31 praten we over het doorbreken van de cyclus van armoede en schulden door de inzet van Mobility Mentoring®. Hoe werkt Mobility …

Factsheet: Doen van onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten laat zien dat Mobility Mentoring® mensen helpt om tot financiële zelfstandigheid te komen. De verwachting is dat de aanpak in Nederland tot soortgelijke uitkomsten leidt. Om daarachter te komen is het van belang om onderzoek uit te voeren en dit op dezelfde manier te doen. Zo krijgen we inzicht …

Resultaten onderzoek Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn

Wat levert de inzet van Mobility Mentoring® op bij inwoners die zich melden voor ondersteuning bij hulpvragen op meerdere leefgebieden? Dat was de hoofdvraag van het onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31. Zij keken mee bij de pilot met Mobility Mentoring® informed werken in gemeente Alphen aan den Rijn. Ook volgden zij de implementatie …

Maatwerk en vertrouwen dankzij buddy’s in Groningen

Aan wie vertel je het meest als je in de problemen zit? Met onder meer deze vraag ging de gemeente Groningen van start met hun pilot ‘Kansrijk Oost’. In deze pilot gebruiken zij elementen van Mobility Mentoring® om tot een integrale, sluitende aanpak van armoede te komen. Empowerment en het verstevigen van het sociale netwerk …

Oproep: Spreker themabijeenkomst van Netwerk tegen Armoede

Twee jaar terug richtten een aantal vrijwilligers uit Rhenen het Netwerk tegen Armoede op. Regelmatig organiseren zij themabijeenkomsten voor gemeenteambtenaren, professionele zorgverleners en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties. Met thema’s als vroegsignalering van mensen met schulden, samenwerking tussen organisaties, armoede onder ouderen of jeugd en ondersteuning van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een …

Factsheet Armoede en Schulden 2019: concrete oplossingen voor grote opgaven

“Armoede daalt verder in 2017” kopte het SCP onlangs naar aanleiding van hun publicatie ‘Armoede in kaart’. En ook het CBS kwam met positieve cijfers over de brede welvaart in Nederland. Toch profiteert een relatief grote groep mensen onvoldoende van de economische groei en worstelt nog steeds om het hoofd boven water te houden. De …

Vernieuwde instrumenten: minder tekst, duidelijk en positief

Afgelopen jaar gaven leden van het Mobility Mentoring® Netwerk nuttige feedback over de Brug naar Zelfredzaamheid® en het doel-actieplan. Met deze input ontwikkelden we nieuwe versies van deze instrumenten. Deze versies hebben minder tekst en zijn duidelijker en positiever. De vernieuwde instrumenten werden op donderdag 31 oktober gepresenteerd op het Mobility Mentoring® congres in Ede. …

De succesformule van Droommoeders: écht tijd en aandacht geven

Hoe help je jonge, werkloze en alleenstaande moeders zonder opleiding en met schulden? In Maastricht kunnen zij meedoen aan Droommoeders, een intensief, tweejarig coachingstraject gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De Droomfabriek baseerde Droommoeders op de Mobility Mentoring®-aanpak. Op het Mobility Mentoring® Congres in Ede vertelden de droommakers over hun aanpak. “Een betere kwaliteit van …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn