Nieuws

Oproep: Spreker themabijeenkomst van Netwerk tegen Armoede

Twee jaar terug richtten een aantal vrijwilligers uit Rhenen het Netwerk tegen Armoede op. Regelmatig organiseren zij themabijeenkomsten voor gemeenteambtenaren, professionele zorgverleners en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties. Met thema’s als vroegsignalering van mensen met schulden, samenwerking tussen organisaties, armoede onder ouderen of jeugd en ondersteuning van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een …

Factsheet Armoede en Schulden 2019: concrete oplossingen voor grote opgaven

“Armoede daalt verder in 2017” kopte het SCP onlangs naar aanleiding van hun publicatie ‘Armoede in kaart’. En ook het CBS kwam met positieve cijfers over de brede welvaart in Nederland. Toch profiteert een relatief grote groep mensen onvoldoende van de economische groei en worstelt nog steeds om het hoofd boven water te houden. De …

Vernieuwde instrumenten: minder tekst, duidelijk en positief

Afgelopen jaar gaven leden van het Mobility Mentoring® Netwerk nuttige feedback over de Brug naar Zelfredzaamheid® en het doel-actieplan. Met deze input ontwikkelden we nieuwe versies van deze instrumenten. Deze versies hebben minder tekst en zijn duidelijker en positiever. De vernieuwde instrumenten werden op donderdag 31 oktober gepresenteerd op het Mobility Mentoring® congres in Ede. …

De succesformule van Droommoeders: écht tijd en aandacht geven

Hoe help je jonge, werkloze en alleenstaande moeders zonder opleiding en met schulden? In Maastricht kunnen zij meedoen aan Droommoeders, een intensief, tweejarig coachingstraject gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De Droomfabriek baseerde Droommoeders op de Mobility Mentoring®-aanpak. Op het Mobility Mentoring® Congres in Ede vertelden de droommakers over hun aanpak. “Een betere kwaliteit van …

Zeven tips voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit bij Mobility Mentoring®

Hoe krijg ik mijn bestuurder mee? Hoe zorg ik dat ons college het gedachtegoed en de aanpak van Mobility Mentoring® begrijpt? En hoe houd ik bestuurders enthousiast op de langere termijn? Helga Koper (Platform31) gaf tijdens het Mobility Mentoring® Congres tips en tricks, mede op basis van input van de leden. “Politiek-bestuurlijke sensitiviteit betekent dat …

Leren van de integrale aanpak van Droommoeders

In het project ‘Droommoeders’ van de Droomfabriek krijgen jonge moeders intensieve coaching gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De uitgangspunten baseerden zij op de Mobility Mentoring® aanpak. De eerste pilot met 11 moeders en 21 kinderen, leverde een aantal interessante inzichten op voor de implementatie van integrale aanpakken. Projectleider Mardoeka Christensen vertelt hierover op …

Werken aan persoonlijke ontwikkeling op het Mobility Mentoring® jaarcongres

Op 31 oktober 2019 is het jaarlijkse Mobility Mentoring® Congres in het Akoesticum in Ede. Het congres is exclusief voor leden van het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk. Dit congres biedt de inspiratie, kennis, contacten én vaardigheden die helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling en die nodig zijn voor een optimale toepassing van de aanpak in jouw …

InterGen project van EMPath breidt zich uit

Armoede in een gezin leidt, vanwege de zorgen om weinig geld en schulden, vaak tot een minder ondersteunende opvoeding door de ouders. Kinderen hebben bovendien een grotere kans op het meemaken van stressvolle levensgebeurtenissen (zoals ruzies, scheidingen, verhuizingen) en de daarmee gepaarde effecten op hun te ontwikkelen executieve functies. Dat vraagt om een aanpak die …

Doorontwikkeling website Mobility Mentoring® Netwerk

Afgelopen tijd werkte het Mobility Mentoring® team hard aan de doorontwikkeling van de website voor leden. Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers nog sneller bij de relevante informatie terecht komen? En wat is er voor nodig om het lerend netwerk van onze leden te versterken? Met deze vragen in ons achterhoofd gingen we aan de …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn