Nieuws

Leren van de integrale aanpak van Droommoeders

In het project ‘Droommoeders’ van de Droomfabriek krijgen jonge moeders intensieve coaching gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De uitgangspunten baseerden zij op de Mobility Mentoring® aanpak. De eerste pilot met 11 moeders en 21 kinderen, leverde een aantal interessante inzichten op voor de implementatie van integrale aanpakken. Projectleider Mardoeka Christensen vertelt hierover op …

Werken aan persoonlijke ontwikkeling op het Mobility Mentoring® jaarcongres

Op 31 oktober 2019 is het jaarlijkse Mobility Mentoring® Congres in het Akoesticum in Ede. Het congres is exclusief voor leden van het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk. Dit congres biedt de inspiratie, kennis, contacten én vaardigheden die helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling en die nodig zijn voor een optimale toepassing van de aanpak in jouw …

InterGen project van EMPath breidt zich uit

Armoede in een gezin leidt, vanwege de zorgen om weinig geld en schulden, vaak tot een minder ondersteunende opvoeding door de ouders. Kinderen hebben bovendien een grotere kans op het meemaken van stressvolle levensgebeurtenissen (zoals ruzies, scheidingen, verhuizingen) en de daarmee gepaarde effecten op hun te ontwikkelen executieve functies. Dat vraagt om een aanpak die …

Doorontwikkeling website Mobility Mentoring® Netwerk

Afgelopen tijd werkte het Mobility Mentoring® team hard aan de doorontwikkeling van de website voor leden. Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers nog sneller bij de relevante informatie terecht komen? En wat is er voor nodig om het lerend netwerk van onze leden te versterken? Met deze vragen in ons achterhoofd gingen we aan de …

Inzicht in maatschappelijke opbrengsten van Mobility Mentoring®

Platform31 gaat samen met onderzoeksbureau Rebel een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitvoeren. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de potentiële maatschappelijke opbrengsten van de integrale aanpak Mobility Mentoring® en randvoorwaarden voor implementatie in de Nederlandse situatie. In deze analyse worden alle huidige en toekomstige, voordelige en nadelige effecten die deelnemers aan een Mobility Mentoring® …

Tips & tricks voor de implementatie van Mobility Mentoring®

Waarmee moet je als organisatie rekening houden als je Mobility Mentoring® implementeert? Welke kansen en dilemma’s zien we bij gemeenten en andere organisaties die reeds Mobility Mentoring® informed werken? Wat kunnen we leren van hun ervaringen? Tijdens de leerkringsessie over de implementatie van Mobility Mentoring® kwamen deze vragen van het netwerk aan bod. Silke van …

Drie tips voor een kansrijke implementatie

Hoe zorg je ervoor dat Mobility Mentoring® ook echt een goede plek krijgt in de werkwijze van je organisatie? Dit is één van de belangrijkste vraagstukken waarmee organisaties te maken krijgen als zij aan de slag willen met de aanpak. Dankzij de input van de leden en de diverse pilots die lopen krijgen we steeds …

Taalvaardig in Mobility Mentoring®

Naar schatting hebben 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. “Laaggeletterdheid is in Nederland dan ook een groot, maatschappelijk probleem”, schreef de SER onlangs in het advies ‘Samen werken aan taal’. Ook professionals bij gemeenten of andere organisaties die Mobility Mentoring® informed werken komen in hun dagelijkse praktijk vaak in contact met …

Doorbreek het taboe op schulden

Geldproblemen houden we in Nederland vaak voor onszelf. Hierdoor kunnen schulden zich opstapelen. Erover praten, in het eigen netwerk en met hulpverlening, kan echter een eerste stap zijn naar een oplossing. Met de landelijke campagne: ‘Kom uit je Schuld’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het heersende taboe op geldproblemen en schulden doorbreken. …

Mobility Mentoring® in Hoogeveen als vliegwiel voor inrichting sociaal domein

“Hoogeveen gaat aan de slag met baanbrekende aanpak in het sociaal domein”, kopte de gemeente Hoogeveen vorige maand naar aanleiding van hun start met de pilot Mobility Mentoring. De gemeente voert de pilot uit samen met stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de GKB Drenthe. Met een looptijd van een jaar, richten zij de aanpak in eerste …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn