Nieuws

Inzicht in maatschappelijke opbrengsten van Mobility Mentoring®

Platform31 gaat samen met onderzoeksbureau Rebel een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitvoeren. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de potentiële maatschappelijke opbrengsten van de integrale aanpak Mobility Mentoring® en randvoorwaarden voor implementatie in de Nederlandse situatie. In deze analyse worden alle huidige en toekomstige, voordelige en nadelige effecten die deelnemers aan een Mobility Mentoring® …

Tips & tricks voor de implementatie van Mobility Mentoring®

Waarmee moet je als organisatie rekening houden als je Mobility Mentoring® implementeert? Welke kansen en dilemma’s zien we bij gemeenten en andere organisaties die reeds Mobility Mentoring® informed werken? Wat kunnen we leren van hun ervaringen? Tijdens de leerkringsessie over de implementatie van Mobility Mentoring® kwamen deze vragen van het netwerk aan bod. Silke van …

Drie tips voor een kansrijke implementatie

Hoe zorg je ervoor dat Mobility Mentoring® ook echt een goede plek krijgt in de werkwijze van je organisatie? Dit is één van de belangrijkste vraagstukken waarmee organisaties te maken krijgen als zij aan de slag willen met de aanpak. Dankzij de input van de leden en de diverse pilots die lopen krijgen we steeds …

Taalvaardig in Mobility Mentoring®

Naar schatting hebben 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. “Laaggeletterdheid is in Nederland dan ook een groot, maatschappelijk probleem”, schreef de SER onlangs in het advies ‘Samen werken aan taal’. Ook professionals bij gemeenten of andere organisaties die Mobility Mentoring® informed werken komen in hun dagelijkse praktijk vaak in contact met …

Doorbreek het taboe op schulden

Geldproblemen houden we in Nederland vaak voor onszelf. Hierdoor kunnen schulden zich opstapelen. Erover praten, in het eigen netwerk en met hulpverlening, kan echter een eerste stap zijn naar een oplossing. Met de landelijke campagne: ‘Kom uit je Schuld’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het heersende taboe op geldproblemen en schulden doorbreken. …

Mobility Mentoring® in Hoogeveen als vliegwiel voor inrichting sociaal domein

“Hoogeveen gaat aan de slag met baanbrekende aanpak in het sociaal domein”, kopte de gemeente Hoogeveen vorige maand naar aanleiding van hun start met de pilot Mobility Mentoring. De gemeente voert de pilot uit samen met stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de GKB Drenthe. Met een looptijd van een jaar, richten zij de aanpak in eerste …

Leren van de Amerikaanse Mobility Mentoring® Essentials Training

Doorontwikkeling is bij Mobility Mentoring® cruciaal. Dat geldt ook voor de training. Daarom volgden zowel trainers als professionals die al getraind zijn begin mei een tweedaagse Mobility Mentoring® Essentials Training. Stephanie Brueck-Cassoli, Director of Curriculum & Instruction bij EMPath, kwam over uit Boston en gaf de originele training van EMPath. Dat gaf veel waardevolle input …

Blog: Economische onafhankelijkheid als toekomstig Moederdagcadeau

Door Susan van Klaveren en Helga Koper ‘Afschaffen armoedeval heeft succes: ‘bijstandsmoeder’ werkt zichzelf uit de uitkering’, kopte de Volkskrant 13 mei. Dankzij een aantrekkende economie en het lonender maken van werken door een streep te zetten door meerdere oudersubsidies (een beleidsmaatregel van het kabinet Rutte-II) zijn 15 duizend alleenstaande ouders niet langer afhankelijk van …

Stress-sensitieve dienstverlening voor woningcorporaties

Huishoudens die in Nederland kampen met risicovolle of problematische schulden wonen relatief vaak in een huurwoning (van een corporatie). Voor deze mensen is het elke maand lastig om op tijd de huur te betalen. Hoewel woningcorporaties veel doen om schulden en huisuitzettingen te voorkomen, zien ze toch regelmatig huurders met (enorme) huurachterstanden. Platform31 verkende hoe …

Gemeente Hoogeveen start met pilot Mobility Mentoring®

De gemeente Hoogeveen is op 11 april 2019 gestart met een pilot Mobility Mentoring®. De gemeente voert de pilot uit samen met stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de GKB Drenthe. Hun pilot, met een looptijd van een jaar, richt zich in eerste instantie op inwoners met financiële problemen die ook op andere leefgebieden problemen ervaren.  Er …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn