Nieuws

Elisabeth Babcock (CEO & President EMPath) gaat in 2022 met pensioen

In inspirerende lezingen zoeken we verbinding met sociale thema’s die relevant zijn voor het werken met de met de brede aanpak Mobility Mentoring®. Op 12 mei deden we dat met Dolf van Veen (directeur Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugd, hoogleraar grootstedelijk onderwijs & jeugdbeleid) en Mattias Gijsbertsen (programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis).

Brugsessies: verbinding met onderwijs, jeugd, zorg en veiligheid

In inspirerende lezingen zoeken we verbinding met sociale thema’s die relevant zijn voor het werken met de met de brede aanpak Mobility Mentoring®. Op 12 mei deden we dat met Dolf van Veen (directeur Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugd, hoogleraar grootstedelijk onderwijs & jeugdbeleid) en Mattias Gijsbertsen (programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis).

Wat werkt? Doelen stellen!

EMpath analyseert de resultaten van het werk met de Mobility Mentoring®-aanpak om erachter te komen wat de beste resultaten oplevert. Wij willen deze lessen graag breder te delen met iedereen die probeert hun ondersteuning te verbeteren en in de praktijk betere resultaten wil behalen voor gezinnen die het moeilijk hebben. Daarom introduceert EMPath de ‘What Works-serie’. De eerste brief in de reeks gaat over doelen stellen.

Rapport Europese Commissie over armoede, sociale exclusie en mindsets

Onlangs verscheen het rapport ‘Poverty and Mindsets’ van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Het rapport richt zich op de vraag wat het effect is van langdurig leven in armoede en sociale exclusie op hoe mensen over zichzelf denken en hun toekomst en hoe zij daarnaar handelen. Mobility Mentoring® wordt genoemd als goed voorbeeld om mensen in armoede te helpen. De resultaten en onderzoek door EMpath en partners legden de basis voor veel van de conclusies van het rapport. CEO van EMPath Elisabeth Babcock heeft als een deskundige adviseur een grote bijdrage geleverd.

Interview met directeur van Kredietbank Limburg Ruud van den Tillaar

In Maastricht begeleiden coaches jonge, werkloze en alleenstaande moeders met schulden met een intensief traject. Met de brede aanpak Droommoeders, gebaseerd op Mobility Mentoring®, werken zij samen met de moeders en hun kinderen aan het verbeteren van hun leefsituatie. Wij spraken Ruud van den Tillaar, directeur van de Kredietbank Limburg, over de samenwerking en hun succesvolle aanpak. “De schuldenrust hielp moeders om uit de waan van de dag te komen en weer te durven dromen.”

Interview met wethouder gemeente Groningen Isabelle Diks

De inwoner staat al een aantal jaar centraal in de Groningse aanpak. Wij spraken wethouder Isabelle Diks over hun innovatieve manier van werken en de opbrengsten daarvan. “We zien deelnemers grotere stappen maken dan ze zelf voor mogelijk hadden gehouden. Van klein naar groot: van vrijwilligerswerk tot opleidingen en betaald werk.”

Innovatie-Award voor vernieuwende aanpak Groningse buddy’s

In de Groningse wijken Beijum, Lewenborg, Selwerd en De Wijert werken buddy’s vanuit het DNA van de wijk aan armoedepreventie en -bestrijding, het verbeteren van gezondheid en welbevinden en het verhogen van participatie en/of uitstroom naar werk. De buddy’s zijn zorgvuldig geselecteerde vrijwillige professionals met ervaring in armoede. Aan elke buddy wordt een vaste medewerker …

Interview met wethouder gemeente Zaanstad Songül Mutluer

Ruim drie jaar geleden begon de gemeente Zaanstad voorzichtig met het toepassen van Mobility Mentoring®. In 2017 was er een eerste pilot bij inwoners met financiële problemen en een afstand tot de arbeidsmarkt. “We zagen een positief effect van deze aanpak bij die groep en het creëerde een grotere kans op uitstroom uit de bijstand”, …

Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk vanaf 1 januari weer onder EMPath

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding in Nederland. Inmiddels uitgegroeid is het Mobility Mentoring® Netwerk gegroeid naar een krachtig netwerk van diverse Nederlandse gemeenten en non-profitorganisaties die werken met de aanpak en kennis met elkaar …

Visuele terugblik internationale netwerkbijeenkomst Mobility Mentoring® 2020

In deze visuele terugblik staan de hoogtepunten van de internationale Mobility Mentoring® netwerkbijeenkomst van 2 t/m 6 oktober. Je vindt meer informatie en links naar de video’s van de workshops en presentaties. Onder meer over deze onderwerpen: De waarde van ervaringsdeskundigen (met Marloes de Bie en de buddy’s van de gemeente Groningen) Panelgesprek over de …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn