Agenda

Internationale netwerkbijeenkomst Mobility Mentoring® 2020

Uitwisseling over het werken met Mobility Mentoring® is cruciaal voor een goede doorontwikkeling en toepassing van de aanpak. Exclusief voor leden van het internationale Mobility Mentoring® netwerk organiseren we samen met EMPath een driedaagse online netwerkbijeenkomst. Door de coronacrisis hebben we in 2021 naar verwachting te maken met meer dan een miljoen huishoudens met problematische schulden. Bovendien …

Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst

Leven in armoede en met schulden is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. De coronacrisis vergroot deze problemen: we stevenen af op een miljoen huishoudens met problematische schulden. Het duurzaam doorbreken van armoede, schulden en andere sociale problemen vraagt dan ook om grensverleggende oplossingen en innovatieve dienstverlening. Tijdens dit vijfdaagse online congres geven we samen met vooraanstaande …

Vraaggesprek over vervolg 2021 met Beth Babcock

In dit online vraaggesprek met Beth Babcock (president en CEO van EMPath) en Jennifer Lowe (Vice President van het Amerikaanse netwerk) kunnen leden van het Nederlandse Mobility Mentoring® netwerk vragen stellen over het vervolg in 2021.  Het Nederlandse Mobility Mentoring® team sluit ook aan. Je kunt je hieronder aanmelden voor deelname. Laat gerust weten als …

Introductiebijeenkomsten Mobility Mentoring® – Het gedachtegoed achter Mobility Mentoring® en de implementatie in jouw organisatie

Je krijgt inzicht in de wetenschappelijke achtergrond, de belangrijkste uitgangspunten voor de dienstverlening en de basisinstrumenten zoals de Brug naar Zelfredzaamheid® en doel-actieplannen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in vogelvlucht door de stof van de tweedaagse training Mobility Mentoring®. Daarnaast krijg je tips & tricks om het werken met Mobility Mentoring® een plek te geven …

Introductiebijeenkomsten Mobility Mentoring® – Het gedachtegoed achter Mobility Mentoring®

Je krijgt inzicht in de wetenschappelijke achtergrond, de belangrijkste uitgangspunten voor de dienstverlening en de basisinstrumenten zoals de Brug naar Zelfredzaamheid® en doel-actieplannen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in vogelvlucht door de stof van de tweedaagse training Mobility Mentoring®. Deze bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders en andere betrokkenen die in de voorbereiding van Mobility Mentoring® …

Netwerk- en verdiepingsbijeenkomst

In deze online bijeenkomst is er ruimte voor uitwisseling en verdieping. In het eerste deel verkennen we met elkaar waar we staan en wat er nog nodig is om onze deelnemers nog beter te ondersteunen met Mobility Mentoring®. Er is ook ruimte voor het inbrengen van een casus voor intervisie. In het tweede deel van …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn