Maand: oktober 2021

Brugsessies: verbinding met onderwijs, jeugd, zorg en veiligheid

In inspirerende lezingen zoeken we verbinding met sociale thema’s die relevant zijn voor het werken met de met de brede aanpak Mobility Mentoring®. Op 12 mei deden we dat met Dolf van Veen (directeur Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugd, hoogleraar grootstedelijk onderwijs & jeugdbeleid) en Mattias Gijsbertsen (programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis).

Wat werkt? Doelen stellen!

EMpath analyseert de resultaten van het werk met de Mobility Mentoring®-aanpak om erachter te komen wat de beste resultaten oplevert. Wij willen deze lessen graag breder te delen met iedereen die probeert hun ondersteuning te verbeteren en in de praktijk betere resultaten wil behalen voor gezinnen die het moeilijk hebben. Daarom introduceert EMPath de ‘What Works-serie’. De eerste brief in de reeks gaat over doelen stellen.

Rapport Europese Commissie over armoede, sociale exclusie en mindsets

Onlangs verscheen het rapport ‘Poverty and Mindsets’ van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Het rapport richt zich op de vraag wat het effect is van langdurig leven in armoede en sociale exclusie op hoe mensen over zichzelf denken en hun toekomst en hoe zij daarnaar handelen. Mobility Mentoring® wordt genoemd als goed voorbeeld om mensen in armoede te helpen. De resultaten en onderzoek door EMpath en partners legden de basis voor veel van de conclusies van het rapport. CEO van EMPath Elisabeth Babcock heeft als een deskundige adviseur een grote bijdrage geleverd.

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn