Maand: november 2019

Oproep: Spreker themabijeenkomst van Netwerk tegen Armoede

Twee jaar terug richtten een aantal vrijwilligers uit Rhenen het Netwerk tegen Armoede op. Regelmatig organiseren zij themabijeenkomsten voor gemeenteambtenaren, professionele zorgverleners en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties. Met thema’s als vroegsignalering van mensen met schulden, samenwerking tussen organisaties, armoede onder ouderen of jeugd en ondersteuning van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een …

Vernieuwde instrumenten: minder tekst, duidelijk en positief

Afgelopen jaar gaven leden van het Mobility Mentoring® Netwerk nuttige feedback over de Brug naar Zelfredzaamheid® en het doel-actieplan. Met deze input ontwikkelden we nieuwe versies van deze instrumenten. Deze versies hebben minder tekst en zijn duidelijker en positiever. De vernieuwde instrumenten werden op donderdag 31 oktober gepresenteerd op het Mobility Mentoring® congres in Ede. …

De succesformule van Droommoeders: écht tijd en aandacht geven

Hoe help je jonge, werkloze en alleenstaande moeders zonder opleiding en met schulden? In Maastricht kunnen zij meedoen aan Droommoeders, een intensief, tweejarig coachingstraject gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De Droomfabriek baseerde Droommoeders op de Mobility Mentoring®-aanpak. Op het Mobility Mentoring® Congres in Ede vertelden de droommakers over hun aanpak. “Een betere kwaliteit van …

Zeven tips voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit bij Mobility Mentoring®

Hoe krijg ik mijn bestuurder mee? Hoe zorg ik dat ons college het gedachtegoed en de aanpak van Mobility Mentoring® begrijpt? En hoe houd ik bestuurders enthousiast op de langere termijn? Helga Koper (Platform31) gaf tijdens het Mobility Mentoring® Congres tips en tricks, mede op basis van input van de leden. “Politiek-bestuurlijke sensitiviteit betekent dat …

Introductiebijeenkomsten Mobility Mentoring® – Het gedachtegoed achter Mobility Mentoring® en de implementatie in jouw organisatie

Je krijgt inzicht in de wetenschappelijke achtergrond, de belangrijkste uitgangspunten voor de dienstverlening en de basisinstrumenten zoals de Brug naar Zelfredzaamheid® en doel-actieplannen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in vogelvlucht door de stof van de tweedaagse training Mobility Mentoring®. Daarnaast krijg je tips & tricks om het werken met Mobility Mentoring® een plek te geven …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn