Maand: september 2019

InterGen project van EMPath breidt zich uit

Armoede in een gezin leidt, vanwege de zorgen om weinig geld en schulden, vaak tot een minder ondersteunende opvoeding door de ouders. Kinderen hebben bovendien een grotere kans op het meemaken van stressvolle levensgebeurtenissen (zoals ruzies, scheidingen, verhuizingen) en de daarmee gepaarde effecten op hun te ontwikkelen executieve functies. Dat vraagt om een aanpak die …

Doorontwikkeling website Mobility Mentoring® Netwerk

Afgelopen tijd werkte het Mobility Mentoring® team hard aan de doorontwikkeling van de website voor leden. Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers nog sneller bij de relevante informatie terecht komen? En wat is er voor nodig om het lerend netwerk van onze leden te versterken? Met deze vragen in ons achterhoofd gingen we aan de …

Inzicht in maatschappelijke opbrengsten van Mobility Mentoring®

Platform31 gaat samen met onderzoeksbureau Rebel een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitvoeren. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de potentiële maatschappelijke opbrengsten van de integrale aanpak Mobility Mentoring® en randvoorwaarden voor implementatie in de Nederlandse situatie. In deze analyse worden alle huidige en toekomstige, voordelige en nadelige effecten die deelnemers aan een Mobility Mentoring® …

Trajekt
Altra
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Emmen
Inter-Lokaal
Gemeente Brunssum
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Groningen
Gemeente Midden-Groningen
Haarlem
Gemeente Rotterdam
Gemeente Ommen-Hardenberg
Gemeente Zaandstad
Alphen aan den Rijn